Så många utvisningar genomförde polisen 2018

IMG_9575-1068x712

SVERIGE Under 2018 verkställde polisen drygt 14 000 av- och utvisningar. I slutet av året hade myndigheten över 12 000 pågående ärenden om migranter som fått utvisningsbeslut och sedan gått under jorden.

Det är Polismyndighetens jobb att verkställa Migrationsverkets och domstolarnas beslut om att en person ska lämna Sverige. Har migranten varit registrerad i Sverige i mindre än tre månader kallas beslutet avvisning, och efter tre månader kallas det istället utvisning.

Sammanlagt 14 077 sådana beslut genomförde polisen förra året. I den siffran ingår också myndighetens egna beslut, till exempel när man avvisar migranter vid en gränskontroll. 9 364 polisavvisningar gjordes 2018.

4 064 av de verkställda besluten kom från Migrationsverket. Där ingår både asylärenden och personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl.

Läs också: Ett nytt Jämtland på ett år – så många fick uppehållstillstånd 2018

Migrationsverket lämnar över ärenden till polisen om det kan antas att personen inte tänker lämna landet frivilligt. Förra året inkom 10 529 sådana ärenden till polisen, alltså betydligt fler än antalet beslut som polisen klarade av att genomföra.

649 av verkställigheterna 2018 rörde kriminella som dömts till utvisning i domstol.

I december hade polisen 17 515 beslut från Migrationsverket som ännu inte kunnat verkställas. 12 044 av dessa är personer som har gått under jorden och nu är efterlysta. Antalet avvikna har legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

Läs även: Illegala uzbeker fick städjobb hos polisen

C och L straffas av väljarna – rasar i ny mätning

I SVT/Novus senaste opinionsmätning minskar Centerpartiet och Liberalerna mest av alla partier jämfört med valresultatet i september. De enda partier som har ökat är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

SVT/Novus mätning gjordes per telefon från 2 till 13 januari. Jämfört med valresultatet är det bara S och SD som ökar, och SD blir näst största parti.

Övriga partier minskar i varierande grad. Sämst går det för Liberalerna som har förlorat 2,1 procentenheter och hamnar under riksdagsspärren. Miljöpartiet gör dem sällskap och landar på 3,9 procent. C minskar med 1 procentenhet.

För en vecka sedan kom S, MP, C och L fram till en uppgörelse som nu ser ut att leda till en ny S-ledd regering. L:s och MP:s låga stöd kan ha bidragit till att överenskommelsen blev av.

Läs också: Sjöstedt: Har överenskommelse med Löfven

– Miljöpartiet och Liberalerna ligger väldigt illa till. De hade absolut inte vågat ett extra val. Det är väl bevekelsegrunderna för att man gått med på de här eftergifterna, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Förändring jämfört med senaste valet i parentes.

Socialdemokraterna: 31,8 % (+3,5)
Sverigedemokraterna: 19,2 % (+1,7)
Moderaterna: 18,9 % (-0,9)
Vänsterpartiet: 7,6 % (-0,4)
Centerpartiet: 7,6 % (-1,0)
Kristdemokraterna: 6,2 % (-0,1)
Miljöpartiet: 3,9 % (-0,5)
Liberalerna: 3,4 % (-2,1)

S och SD:s ökningar samt L:s tillbakagång är statistiskt säkerställda. Övriga förändringar ligger inom felmarginalen.

Läs även: Efter uppgörelsen med Löfven – nu hotar C-politiker att lämna partiet

Stefan Löfven vald till statsminister

Idag valdes som väntat Stefan Löfven till statsminister efter passivt stöd från C, L och V.

Enligt svensk lag räcker det med att den av talmannen föreslagna statsministern inte får en majoritet emot sig, alltså 175 röster.

Därmed räcker det med att C, V och L trycker på gul knapp som innebär att man avstår i omröstningen så länge de rödgröna partierna är större än oppositionen, alltså M, SD och KD.

Löfven valdes således med siffrorna:

JA: 115

NEJ: 153

AVSTÅR: 77