Saknade uppehållstillstånd – fick säkerhetsklassad tjänst hos Kriminalvården

Opera Snapshot_2019-02-01_173415_www

Hon fick en säkerhetsklassad tjänst, trots att hon var utländsk medborgare och saknade både arbets- och uppehållstillstånd. Anställningen krävde ett undantagsbeslut som undertecknades av justitieminister Morgan Johansson. Nu sitter hon tillsammans med sin familj i förvar i väntan på att skickas tillbaka till Uzbekistan efter 15 år i Sverige.

Familjen, som bestod av mormor, mamma och två döttrar, kom till Sverige 2004 från Uzbekistan, och ansökte då om uppehållstillstånd. Deras ansökan avslogs efter tio månader, men beslutet upphävdes av Utlänningsnämnden, en föregångare till migrationsdomstolarna, mot slutet av 2005.

Familjen ansökte då om uppehålls- och arbetstillstånd och beviljades det fram till slutet av 2006. Men när de ville förlänga tillståndet avslogs ansökan och Migrationsverket beslutade att familjen i slutet av 2010 skulle utvisas.

Mellan 2010 och 2014 lämnade familjen in ett antal anmälningar med syfte att stoppa utvisningen  och när utvisningsbeslutet blev preskriberat 2014 ansökte familjen på nytt om uppehållstillstånd.

Migrationsminister Johansson godkände undantag

Under tiden som Migrationsverket behandlade ansökningen söker den yngsta dottern i familjen 2015 ett jobb med en säkerhetsklassad tjänst inom Kriminalvården.

Eftersom hon saknade svenskt medborgarskap och Kriminalvården ville göra en registerkontroll av henne, begärde Kriminalvården att regeringen skulle göra ett ”undantag från kravet på svenskt medborgarskap för innehav av en säkerhetsklassad anställning vid Kriminalvården”, vilket justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), fattar beslut om på regeringens vägnar den 10 december 2015.

Efter att regeringen gett sitt godkännande bad Kriminalvården Säkerhetspolisen att göra registerkontroll av kvinnan för att därefter anställa henne.

Familjen sitter i förvar

Under 2016 beslutar Migrationsverket om avslag på familjen ansökan om uppehållstillstånd och meddelar att de ska lämna landet i början av 2017. Efter att en anmälan om hinder för utvisning avslagits, är utvisningsbeslutet ett faktum i juli 2018.

Den 23 januari i år fattar Migrationsverket beslut om att ta familjen i förvar eftersom det fanns risk för att de skulle hålla sig undan eller inte samarbeta med svenska myndigheter. Sedan i onsdags sitter de i förvar i väntan på att utvisas.

Källa: SvT

Uppdatering:
Senare på fredagen bröt justitieminister Morgan Johansson tystnande och kommenterade på Twitter det inträffade säkerhetshaveriet. Han väljer att lägga hela skulden på Kriminalvården vars ledning han nu säger sig ha gett en uppsträckning så att detta inte ska kunna upprepas.