Regeringen avvaktar beslut om fler platser på förvaren

Polisen och Migrationsverket vill fördubbla antalet platser på den svenska förvaren under 2020. Regeringen ställer sig avvaktande till myndigheternas analys. Där polis och Migrationsverket ser ett tydligt och ökande behov säger migrationsminister Morgan Johansson att man behöver utreda behoven. Poliskällor säger att regeringen agerar huvudlöst och utan konsekvensanalys.

Bristen på platser vid de svenska förvaren har sedan flyktingkrisen hösten 2015 varit ett ständigt återkommande problem. Personer som skulle behöva placeras i förvar i väntan på utvisning eller utredning släpps fria, och är sedan mycket svåra att få tag på. I vår och efter öppnandet av ett nytt förvar i skånska Ljungbyhed kommer det att finnas drygt 460 platser på förvar runt om i landet.

Migrationsverket och polisen ser ett behov av drygt 900 platser för att kunna hantera dagens situation. Myndigheternas behov avvisas av det ansvariga statsrådet Morgan Johansson. Enligt migrationsministern har den avtagande flyktingvågen gjort att man måste utreda behovet ytterligare. Detta trots att man så sent som i mars 2018 larmade från Migrationsverket om att polisen tvingats släppa personer som har frihetsberövats i väntan på utvisning eller avvisning. Migrationsverkets förvar var då fullbelagda. Detta var en återkommande situation under 2018.

Poliskällor som NB Nyhetsbyrån har varit i kontakt med säger att regeringen är ”tondöv och huvudlös” och ”utan den minsta tillstymmelse till konsekvensanalys”. Källorna säger att man minns regeringens tidigare ambitioner gällande av- och utvisningar ur landet, där man nu inte ens kommer att kunna hantera en bråkdel av det behov som finns.

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

Källa:  NyaDabladet