Alternativ för Sverige, Almedalsvekan

Alternativ för Sverige livesänder torgmöten och intervjuer direkt från Visby under Almedalsveckan.

Partiet håller torgmöten måndag 1 juli och tisdag 2 juli klockan 13:00-14:00 på Donners plats, Almedalsveckans absoluta centrum.

Partiledare Gustav Kasselstrand kommer att tala på båda torgmöten. Dessutom livesänds intervjuer varje morgon och kväll.

Alternativ för Sverige ökade i EU-valet till 0,46 procent. Partiet kandiderar i riksdagsvalet 2022 med mål att ta plats i Sveriges riksdag.

Faksimil: Alternativ för Sverige

Ännu en dörr stängs för cannabisolja

Läkemedelsverket har sagt nej och Livsmedelsverket likaså. Nu stänger även Högsta domstolen dörren för den allt populärare cannabisoljan, CBD-olja, genom att fastslå att den ska klassas som narkotika.

CBD-olja framställs av industrihampa och har fått sin benämning efter den huvudsakliga farmakologiska ingrediensen cannabidiol. Förra året klassade Läkemedelsverket CBD-olja som ett läkemedel och flera företag som sålt oljan till den svenska marknaden stoppades från att sälja den.
Livsmedelsverket har från sitt håll konstaterat att oljan, som har rykte om sig att ha en rad positiva effekter såsom smärtlindring, ångestdämpning och bot vid sömnproblem, inte kan klassas som ett kosttillskott enligt skärpta EU-regler. Enligt dessa regler betraktas cannabinoider som ”novel food” vilket innebär att EU-kommissionen först måste godkänna användningen.

Är narkotika

Och nu har alltså även Högsta domstolen satt ner foten gällande CBD-oljan och konstaterar i sitt avgörande att cannabisolja som innehåller substansen THC ska, även om den framställts av industrihampa, klassas som narkotika.
HD prövade målet sedan riksåklagaren överklagat en dom från hovrätten där en tilltalad friats från narkotikabrott efter att ha innehaft fem flaskor med så kallad CBD-olja. Vid analys av vätskan visade det sig att den innehöll det narkotikaklassade ämnet tetrahydrocannabinol (THC).
CBD-oljan var dock producerad av lagligt odlad industrihampa och kunde enligt friande domar i både tingsrätt och hovrätt därför inte anses vara narkotika.
Enligt HD är det dock klart att undantaget gällande industrihampa endast avser växter av släktet cannabis och inte en beredning som innehåller THC.

Tydligare för alla

– Vi ser positivt på att domen har kommit. Det blir tydligare för alla vad som gäller, säger Josefin Liljeteg som är biträdande enhetschef på Läkemedelsverket.
Hon säger att en av farorna med CBD-oljan, och det rykte den har om sig att kunna bota olika åkommor, är att personer kan lockas att lämna sina vanliga läkemedel för vad de anser vara ett naturligt alternativ. Dessutom kan man inte, så länge produkten inte godkänts som läkemedel och också kontrollerats, vara säker på vad det egentligen är man stoppar i sig.
– Preparat som inte är kontrollerade kan innehålla vilka föroreningar som helst eller så innehåller det inte alls det som påstås. I vissa fall kan man tänka sig att det inte är kontrollerad tillverkning enligt god tillverkningssed, säger Josefin Liljeteg.

Fakta: THC och CBD

Växten cannabis sativa (hampa) innehåller många olika aktiva ämnen som med ett samlingsnamn kallas cannabinoider. Ett av ämnena är tetrahydrocannabinol (THC). THC ger hallucinogena effekter. Ett annat ämne är cannabidiol (CBD) som inte har de effekterna.
Läkemedelsverket avråder från att använda CBD för att självmedicinera mot sjukdomar. Det är inte olagligt, men det finns stora risker med att självmedicinera mot allvarliga sjukdomar. Den som har ett medicinskt behov av CBD, uppmanas att kontakta sjukvården för samtal om möjliga behandlingar.

Källa: Läkemedelsverket, Telegram från TT / Omni