Avgå, Aron Etzler

Debattartikel i Aftonbladet.
Vi som skriver detta gick med i Vänsterpartiet för upp mot drygt femtio år sedan. Då var solidaritet och kamrat honnörsord i partiet. Men nu känner vi inte igen oss i partiet.

Under nuvarande politiska ledning har vi sett vårt parti urholkas demokratiskt, centraliseras och toppstyras av en mindre grupp partiföreträdare. Den fria debatten har strypts.

Med jämna mellanrum har det iscensatts vad som inte kan beskrivas som annat än vendettor mot partikamrater som inte faller in i leden eller tycker likadant.

Den verkställande personen har varit partisekreteraren Aron Etzler men ansvaret faller lika tungt på Jonas Sjöstedt, partiledaren.

Vi noterar att det nuvarande politiska ledarskapet genom sitt agerande lyckats få ett stort antal framträdande och kända medlemmar att lämna Vänsterpartiet: en tidigare partiordförande, en före detta EU-parlamentariker, ett före detta landstingsråd, en dito gruppledare, riksdagsledamöter liksom ett antal väl förankrade lokalpolitiker.

Det har skett av olika orsaker men det gemensamma tycks vara partisekreterarens närmast oförsonliga attityd mot vederbörande. Det som nu får oss att reagera är partisekreterarens presskonferens om Amineh Kakabaveh.

Det var med stor bestörtning vi lyssnade på partisekreteraren när han meddelade att partiet beslutat utesluta henne ur partiet. En uteslutning kan endast beslutas av partistyrelsen och först efter man hört med lokalföreningen och berört distrikt, i detta fall Stockholmsdistriktet.

Inget av detta hade skett och inte ens verkställande utskottet var kallat till något ordinarie sammanträde inför presskonferensen. Att hantera uteslutningsärenden på detta sätt är att bryta mot stadgarna.

Medan Amineh själv, partistyrelsen och övriga som borde ha varit involverade, var helt ovetande om presskonferensen, så basunerade partisekreteraren ut en rad grova anklagelser mot henne, tog all heder och ära av Amineh som person och av hennes politiska gärning. Det kan inte beskrivas som annat än ett karaktärsmord!

Amnineh själv hade naturligtvis just då ingen möjlighet att försvara sig mot rena lögner, som till exempel om partiskatten eller om sjukskrivningen.

Partiets agerande genom Etzlers presskonferens är extremt ovanligt i partipolitiska sammanhang över huvud taget.

Vi vet nu att den snabbt påkomna presskonferensen om den stadgevidriga uteslutningen kom till efter att Etzler fått reda på att Amineh skulle vara med i tv-programmet ”Min sanning”.

Klicka här för att läsa resten av debattartikeln.

Källa: Aftonbladet

Idel ros till Wallström efter avgångsbeskedet men få törs skriva om baksidan

Jenny Piper

Man kan nästan undra om landets samlade ledarskribenter på de stora tidningarna fått betalt för att skriva om hur duktig Margot Wallström var och hur mycket hon gjort för Sverigebilden. Jag kan inte uppfatta att någon öppet vågar kritisera ministern som de facto gett landet dåligt rykte utomlands, utan alla jamsar med och beklagar sig över hur regeringen nu förlorar sin mest färgstarka minister. Löfvén påstår dessutom som grädde på moset att hon stått upp för jämställdheten, jämlikheten, diplomatin och freden – ett riktigt hån skulle jag vilja påstå!

Nedanstående reaktion är från en Facebookvän som dök upp i flödet och visar verkligen hycklarna Wallström och Löfvén från deras rätta sida!

________________________________

”Äntligen 🇸🇪 Sveriges utrikesminister Margot Wallström avgår!
Som politiker måste man våga stå upp för sanningen. Man måste stå upp för de svaga. Man måste våga kalla saker och ting för sitt rätta namn. Inget av detta vågade…

Visa originalinlägg 216 fler ord

Schengens baksida – kriminella utlänningar och asylsökande som belastar såväl samhället som rättsväsendet

Jenny Piper

Ska man se krasst på det så är det gränslösa Schengenområdet i stort sett inget annat än symbolpolitik som i motsats till verkligheten skall demonstrera att det inte längre finns några nationalstater i EU. Denna symbolpolitik med rörelsefrihet för medlemsstaternas medborgare överallt inom EU har dock skapat paradis för brottslingar som belastar nationalstaternas polisområden, vilket dansk polis kan skriva under på.
 
Förra året grep dansk polis över 7.000 utlänningar som har begått olika brott i Danmark. Totalt rörde det sig om 7.794 personer som inte har hemvist i Danmark och av dessa blev över hälften, eller totalt 4.237, anhållna för brott mot strafflagen.
 
De utgör således en knapp tredjedel av alla cirka 15.000 gripanden för brott som polisen genomförde 2018 och om man
räknar asylsökande som har arresterats för ett brott, fick totalt 1.300 asylsökande ett straffbeslut under 2018. Antalet utlänningar utgör således en dryg tredjedel av alla…

Visa originalinlägg 358 fler ord

Regeringsbeslut: ettåringars hjärnor ska digitaliseras

Julia Caesar

”Blir du lönsam lille vän?”, Peter Tillbergs berömda målning från 1972.

Både skola och förskola ska digitaliseras. Det har regeringen och Skolverket bestämt. En stor penninghungrig dataindustri står och stampar av iver att göra miljardvinster på att sälja sina produkter och digitalisera barnens hjärnor.

Men ingenting tyder på att digitalisering leder till bättre inlärning och förbättrade skolresultat.

Små förskolebarn från ett års ålder påtvingas digitaliseringens konsekvenser, trots att deras hjärnor inte är färdigutvecklade.

Visa originalinlägg 2 031 fler ord