Fjärde statsmakten 27 med Lennart ”Hoa Hoa” Dahlgren om politiker som ljuger för de gamla.

Detta program med Lennart Dahlgren är en uppföljning på ”Fjärde Statsmakten nr 26 om den skamliga behandlingen av de gamla” som handlade om att Stockholms kommun felaktigt påstår att 100 gamla måste sägas upp från sina lägenheter på grund av renovering. Detta påminde Lennart om att politikerna ljög på samma sätt när hans mamma sades upp från Vintertullen, så. Även då skyllde politikerna på byggnadernas skick, men så fort de gamla flyttat ut, flyttade migranterna in utan renovering.

Lennart berättar att hans gamla mamma en dag fått ett besked om att kommunen skulle lägga ned boendet. Vid ett stormöte berättade kommunens representanter. att byggnaden var i så dåligt skick att ingen kunde bo där. I mötet frågade en person om det stämde att boendet skulle omvandlas till migrantboende. Svaret blev: ”Nej, Nej! Det går inte att bo här på tre-fyra år för någon”. Men det visade sig inte stämma. Så fort stället var tömt flyttade migranterna in. Enligt Lennart möttes de nästan i dörren när de kom med sina väskor.

Lennart vill inte skylla på invandrarna utan på kommunens tjänstemän och politiker. Ska de stå för sina beslut eller ska de ljuga för att vara politiskt korrekta? Lennart menar att vi måste kunna lita på myndigheterna.

Han säger att om det är någon som inte tror på det han säger så kan han leta fram 40 personer som intygar att det han berättar är sant.

Mikael berättar att skeendet stämmer exakt med hur man har gått till väga vid nedläggningen av Fristads serviceboende som vi tidigare har uppmärksammat i Swebbtv. Även Vasen, Dianagården och en mängd andra boenden har omvandlats till migrantboenden i Stockholm och runt om i Sverige.

Politikerna upprepar likt ett mantra att husen på Fristads serviceboende är för dåliga och att alla måste flytta ut. Men nu har det kommit fram, vid Swebbtvs kontakter med ansvarig på Micasa, att de som fastighetsägare inte alls har sagt att alla måste flytta ut vid en renovering. Det är något som politiker och andra personer har hittat på.

Lennart Dahlgren kan förstå att politikerna kan behöva fatta obehagliga beslut, men de måste vara ärliga! Han vill skapa opinion och en press så att anvariga politiker tvingas tala om vad de håller på med och så att media börjar berätta sanningen.

Om du inte redan har sett ”Fjärde statsmakten 26 om den skamliga behandlingen av de gamla” så se den också.

Fjärde statsmakten 26 – Reportage om den skamliga behandlingen av de gamla.

I detta program får vi möta boende och politiker i samband med att cirka 100 åldringar tvingas lämna sina lägenheter på Fristads Serviceboende i Bromsten, västra Stockholm.

Politikerna hade nog trott att det skulle vara en lätt match att säga upp de gamla men det visar sig att de gör motstånd och kallar alltihop för en bluff från kommunen.

Vi blev kontaktade av en person som berättade att hans gamla mamma på 95 år skulle kastas ut från kommunens serviceboende. Vi åkte dit och talade med de gamla och deltog i ett informationsmöte.

Byggnadernas dåliga skick upprepades som ett mantra från politikerna i informationsmötet. Efter mötet kontaktar vi kommunens fastighetsbolag Micasa varvid det framgår att de gamlas påståenden, om att allt är en bluff, ligger nära sanningen. Det finns helt enkelt ingen riktig teknisk analys. Allt följer samma mönster som vid tidigare nedläggningar av boende för äldre: man skyller på byggnaden för att lägga ner boendet.

I detta fall hävdar stadsdelens politiker att man inte vet vad det ska bli av byggnaderna efter nedläggningen. Det enda man från kommunen kan säga är att renovering blir för dyrt för att det ska kunna fortsätta användas som serviceboende. Detta är märkligt eftersom det handlar om mer än 150 lägenheter och mer än 10.000 m2. Det förefaller ekonomiskt oansvarigt att inte ha en plan.

Ingen av de gamla klagar över boendets standard. Politikernas beskrivningar av fastighetens skick bygger på muntlig tradition. Det finns i stort sett ingen skriftlig dokumentation. De hänvisar till fastighetsbolaget Micasas analys men denna går inte att få tag på och verkar inte finnas alls, när vi kontaktar Micasa.

Micasa som äger och ansvarar för byggnaderna deltar inte vid något av mötena. Det är istället personer som medger att de helt saknar teknisk kompetens som gång på gång hävdar att huset är i så dåligt skick att det måste utrymmas.

Omvandling till migrantboenden har skett på Vasens servicehus, Dianagården och ett antal andra boenden i Stockholm med kranskommuner. Vi frågar hur mycket kommunen skulle spara om även detta boendet omvandlas till migrantboende. Detta är en fråga som inte besvaras utan får ordföranden att utnämna Swebbtv till ett problem med allt filmande på möten. Den enda rimliga förklaring till detta märkliga påstående är att Swebbtv genom att filma mötena avslöjar makthavarnas vilseledande tal om byggnaderna och annat. Swebbtv har därigenom blivit ett problem för makthavarna eftersom de blir avslöjade.

Vänsterpartiets ledamot säger i avslutningen att detta kan vara en fastighetsskandal och vi är beredda att hålla med, dock med skillnaden att vi anser att skandalen är behandlingen av de gamla.

Programmet är indelat i tre delar där vi först får möta några av de äldre. Därefter deltar vi i ett informationsmöte på boendet och avslutningsvis deltar vi i stadsdelens frågestund och beslut att avhysa de gamla.

Vi har begärt intervju med äldreomsorgsansvarig Margareta Ericson och stadsdelens ordförande Ole-Jörgen Persson men båda har avböjt.

Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra.