“Svensktalande döms hårdare än arabisktalande på Facebook – svenskar har inte full yttrandefrihet”

censorship-3308001-960-720-936x675

11 February, 2020 14:31

Den socialdemokratiska politikern Ann-Sofie Hermansson friades idag från stämningen för förtal. “Soffan” hade stämts av två islamistiska extremister som inte tyckte att de skulle kallas just detta, men de förlorade och måste nu betala 190.000 i rättegångskostnader. Genom att försöka begränsa “Soffans” yttrandefrihet trodde islamistextremisterna att de skulle få flytta fram sina positioner i Sverige. De slösade både tid och resurser hos det svenska rättsväsendet. Tyvärr är det inte längre självklart att det råder full yttrandefrihet i Sverige. Ulrika Stigsson skriver idag om en skör “frihet” då pensionärer förföljs av den statligt betalda Näthatsgranskaren för delningar av videor och texter på svenska – medan kränkningar och till exempel antisemitism på arabiska och andra språk får passera obehindrat. “Att vi som svenskar med svenska som modersmål ska bedömas hårdare än arabisktalande är inte okay. Jag kräver en ändring som innebär full yttrandefrihet för alla språk och folkgrupper”, skriver Stigsson.

Yttrandefrihet är vår tids ödesfråga, vår tids stora kamp för våra grundläggande rättigheter. Att inte få utrycka vad man tycker och tänker, varna för det som verkar farligt eller bara ogilla något borde stå alla människor fritt. Dessvärre är det inte längre en självklarhet i Sverige 2020.

Läs mer

KällaKaterina Magasin