Österrike stänger gränsen för asylsökande – måste visa upp hälsointyg — Jenny Piper

Som jag skrivit om tidigare är EU-ländernas ”stängda” gränser inte mer än ett ord på ett papper och i verkligheten får asylsökande fortsatt fritt inträde i Europa trots risken för ökad virusspridning – något som inte minst Migrationsverkets senaste siffror för asylsökande till Sverige visar på.En del av de asylsökande som kommer till Danmark och […]

Österrike stänger gränsen för asylsökande – måste visa upp hälsointyg — Jenny Piper

Lars Bern kräver snabbutredning – Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering!

 

I detta samtal berättar Lars Bern om en forskningsrapport som visar att personer som smittats av coronavirus får låga kolesterolvärden.

Låga kolesterolvärden leder till sänkt immunförsvar. Han menar att detta skulle kunna förklara varför många gamla drabbas så hårt av Corona, nämligen därför att de äter statiner som sänker kolesterolvärdet.

Lars Bern anser att frågan om sambandet mellan vissa mediciner och snabb död i Corona bör snabbutredas. I en kommande telefonintervju får vi höra läkaren, docenten och forskaren Ralf Sundberg ge sitt stöd till Lars Berns krav på utredning.

Lars Bern förklarar att även lungorna behöver kolesterol vilket gör att personer som äter kolesterolsänkande preparat skulle kunna drabbas extra hårt med andningsproblem vid ett virusangrepp.
Dessutom sänker statiner nivån av Q10-enzym i kroppen vilket ökar risken för allvarliga influensainfektioner.
En annan typ av medicin som bör studeras i samband med coronasmitta är blodtrycksmedicin där andningsproblem med som biverkan.
Lars Bern menar att dessa samband skyndsamt behöver utredas. Allt annat vore skandal.

Mamman begärs omhäktad – misstänks ha vållat dotterns död

UPPDATERAD 
PUBLICERAD 

Kammaråklagare Anna Lander har idag begärt att Norrköpings tingsrätt ska omhäkta mamman som misstänks för att ha vållat sin treåriga dotters död.

Enligt åklagaren misstänks mamman nu också för ytterligare brott.

– Jag har lagt på två brott också, grov misshandel vid två tillfällen, säger Anna Lander till TT.

Åklagaren vill återigen att kvinnan häktas med restriktioner. Förhandlingen hålls klockan 08.30 på onsdag i Norrköpings tingsrätt.

Vid tingsrättens senaste förhandling i ärendet den 13 mars ansåg domstolen att det inte längre förelåg någon så kallad kollusionsfara – dvs risk för undanröjande av bevis eller på annat sätt förstöra brottsutredningen – och mamman släpptes ur häkte.

Överklagade häktning till HD

Åklagare Anna Lander överklagade till hovrätten som den 16 mars beslutade att omhäkta mamman. Enligt uppgifter till SVT Nyheter Öst var mamman i mycket dåligt psykiskt skick när hon då överlämnade sig till polis och häktespersonal.

Försvarsadvokat Per Oehme var mycket kritisk och menade att hovrätten körde över tingsrättens mycket genomtänkta beslut utan någon egentlig motivering.

– Under mina 34 år i yrket har jag aldrig överklagat en häktning till Högsta domstolen.

Men den överklagan som försvaret gjorde till HD beviljades inget prövningstillstånd. HD skrev i beslutet att man ”har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”.

Pappan avled i häktet

Det var den 30 januari i år som en treårig flicka hittades efter att ha legat död i mer än ett dygn i en lägenhet i Norrköping. Flickans föräldrar greps och häktades sedan misstänkta för grovt vållande till annans död.

Söndagen den 16 februari hittades pappan död i häktet av oklar orsak, ett ärende som är under utredning av Kriminalvården och polis.

Mamman har hela tiden nekat till brott. De rättsmedicinska undersökningarna av flickan och pappan är ännu inte klara.

Källa: SvT/Östnytt

Detta öppna brev var väldigt intressant Hittat i en Covid-19 grupp — Bakom kulisserna

Saxat från facebook 2020-03-31 Hej Anders Tegnell! Jag skriver till dig eftersom jag undrar över ett par saker. Jag råkade nämligen upptäcka att det har skrivits en hel del om dig och dina vaccinupphandlingar tidigare, både då du var chef på Socialstyrelsen och nu, som anställd på Folkhälsomyndigheten. År 2006 lät du i din position […]

Detta öppna brev var väldigt intressant Hittat i en Covid-19 grupp — Bakom kulisserna

Svårt anordna SFI på distans för analfabeter

Mycket undervisning sker idag på distans via dator och Internet, detta i syfte att minska smittspridningen av corona. Det gäller även Svenska för invandrare, SFI. Här har man dock stött på problem. Många migranter är analfabeter och har aldrig sett en dator tidigare. De saknar även Internet. Det rapporterar SVT.

Tanken är att SFI-eleverna ska låna en bärbar dator och delta i undervisningen hemifrån. Metoden visar sig nu fungera dåligt för migranter från underutvecklade länder som inte kan läsa eller skriva ens på sitt eget språk, inte vet hur en dator fungerar och saknar Internet-abonnemang.

På vissa håll, som i Norrköping, består flera SFI-klasser nästan helt av den här sortens elever. Nu tvingas man i stället dela upp klasserna i mindre grupper och hålla undervisning i klassrum på vanligt sätt. Genom att bara släppa in tre elever åt gången hoppas man minimera risken för smittspridning.

Källa: Samhällsnytt