9-åringar tvingas skriftligt erkänna sig till islam av lärare på Bruksskolan i Tierp

“Det är en andlig våldtäkt. Ett övergrepp mot mitt barn”. Så beskriver Anamaria von Roteliuc hur det kändes när hennes 9-åriga dotter, som går i tredje klass, kom hem och berättade att hon tvingades skriftligt bekänna sig till islam och Allah i skolans religionsundervisning under gårdagen. Anamaria von Roteliuc trodde först inte sina öron när flickan vittnade om vad hon och hennes klasskamrater genomlidit. Men vid en närmare efterforskning visade det sig att allt dotter berättat stämde, och bekräftades även av andra barn i klassen. I undervisningen om världsreligionerna var nioåringarna tvungna att erkänna sig till Allah, något som Anamarias dotter vägrade trots påtryckningar och hot om kvarsittning av läraren Evelina Wickman. “Min flicka är kristen och vägrade skriva JAG TILLHÖR ALLAH. Men hon blev tvungen att skriva att hon tillhör islam, berättar Anamaria upprört. Välkommen till Söderfors bruksskola i Tierp, anno 2020 – där småbarn indoktrineras i islam redan i tredje klass. Nu polisanmäls skolan.

Jag frågar om läraren är muslim, men Anamaria säger att så inte är fallet. Inte heller elevassistenten, som aktivt deltog i indoktrineringen av barnen eller skolans rektor Peter Söderberg, som efter Anamarias kritik gjort sig oanträffbar, verkar “tillhöra” islam”.

Anamaria har, för att säkra bevis om övergreppen, spelat in filmklipp där barnen berättar vad de tvingats vara med om under skollektionen om “världsreligioner” – och vittnar om att det endast är religionen islam de tvingats “erkänna” sig till, något som flera av dem tagit ytterst illa vid sig av. När kristendom varit uppe har man avhandlat religionen ytterst kortfattat och utan att barnen tvingats till personliga trosbekännelser. (Jag har av hänsyn till barnen – vars ansikten dock inte syns i klippen – valt att inte lägga upp filmklippen, men har dem sparade som dokumentation).

– Min dotter kom hem och var helt uppriven, berättar Anamaria. Hon sa, mamma, vi hade islam igår och de tvingade oss att säga att vi är muslimer. Hon berättade att hon under lektionen sprang ut på klassrummet och grät på toaletten och bad till Gud. Hon har mått dåligt sedan det hände. Jag själv är så arg så jag kokar. Hur kan man göra så här? Vi är kristna och mina barn ska inte tvingas bli islamiserade i skolundervisningen. Men läraren sa att de måste genomföra uppgiften. Att de annars får kvarsittning. Detta sades med hårda blickar och stränga ord.

Anamaria von Roteliuc kontaktade omedelbart den berörda läraren Evelina Wickman, och även rektorn Peter Söderberg på Söderforsskolan för att ifrågasätta hur de kunde tvinga tredjeklassarna erkänna sig till islam. Hon har till mig vidarebefordrat de mejl hon skickat till Evelina Wickman och till rektorn. Evelina Wickman bekräftar  i mail att man “arbetar med världsreligionerna”.

Läs mer

Källa: Katerina Magasin

Fjärde statsmakten 39 med Lars Bern om Corona, Moderaterna, ungdomsrån, T-shirt mm

Faksimil: Swebbtv/youtube

I detta program talar vi om coronaviruset och hur sårbart vårt samhälle är då allt mer digitaliseras och görs kontantlöst. Vi tar också upp de ökade brotten som begås mot våra barn och ungdomar. Det blir samtal om hur moderaternas senaste utspel kring samarbete med Sverigedemokraterna ska tolkas. Sist i programmet visas den fantastiska Lars Bern-tröjan upp som en tittare tagit fram.

Lars Bern anser att pandemin kommer att få betydande effekter för världsekonomin. Vi kommer att få se en rejäl sättning. När börserna pendlar mer än +/- 2% är det allvarligt säger Lars. Han anser att det även finns risk för att banker kan gå i konkurs och att man bör se efter sina placeringar så att en sådan händelse inte leder till att allt ens sparkapital går förlorat. Att ha sina pengar i en bank är ingen garanterad säker placering under rådande omständigheter.

Läs mer

Coronautbrottet – Så påverkas din frihet.

Det har varit förberedelser för kris i Sverige och Europa under några år nu. En ständig eskalering av militära övningar och krisberedskap. Märkligt nog har också kriserna och samhällskaos eskalerat samtidigt.

Vi har belyst gång på gång de senaste två åren hur makten skapar kriser för att transformera samhället. Detta har man gjort länge men vi ser en kraftig ökning antalet fabricerade kriser som ett direkt svar på det globala uppvaknande som nu sker.

Mitt i all krisberedskap har vi nu även coronaviruset som ger ytterligare mandat till restriktioner, möjlig censur, tvångsisolering kanske i förlängningen tvångsvaccinering mm.

Redan innan första fallet av coronaviruset kom till Sverige så hade man från folkhälsomyndighetens sida begärt att detta virus skulle klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket ger myndigheter stora befogenheter kring införandet av karantän, avspärrningar samt isolering av personer mot sin vilja.

Propagandamaskineriet går på högvarv men vad är det egentligen som ligger bakom de här eviga kriserna och samhällskaoset?

KällaWakeUpGlobe SE

Rapporteringen om Coronaviruset samt om Erdogans migrantkrigsföring visar att etablissemangets medier ljuger värre än någonsin

Den som förlitar sig på vad som sägs om Coronaviruset och den invasion av främst vuxna män från Erdogans Turkiet mot Europas gränser i etablissemangets medier samt i public service får milt sagt sägas vara vilseledd. Den senaste veckans rapportering har med stor tydlighet visat att de regimtrogna medierna inte är att lita på. Angående Coronaviruset har man tagit in experter som förminskar allvaret med viruset och vars uppgift främst verkar vara att invagga folket i slött lugn. Vad gäller invasionen som Erdogan nu iscensatt tycks public services främsta uppgift vara att påverka svenska folket att vara fortsatt positivt inställda till att ta emot stort antal muslimska manliga migranter till Sverige. Medvetet väljer man att illustrera “flyktingströmmarna” med det fåtal barn och kvinnor man hittat, trots att utländska medier mestadels visar vuxna män som i en del fall dessutom skriker “Allahu Akbar”. Klipp på sociala medier visar också att man försöker fabricera scener som visar “flyktingarnas” utsatthet – allt för att påverka opinionen, i flera fall genom rent skådespel.

De regimtrogna medierna som Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet och andra vänsterliberala publikationer samt förstås Sveriges Television samt Sveriges Radio propagerar för att Sverige ska reprisera 2015, trots att vårt samhälle långtifrån hämtat sig från sviterna av massinvandringen som skedde då. Vems intressen går man, när man hävdar att de tusentals männen som nu försöker ta sig in i Grekland flyr från krig? Turkiet är mig veterligen inte i krig.

Att SVT medvetet ljuger blev också klart då tidningen Samhällsnytt avslöjat bluffen med hur man rapporterar om de “svenskar” som sägs vara “fast” i Iran på grund av Coronaviruset. Enligt SVT är det en “svensk” familj som vill ha hjälp “hem” till Sverige – men Samhällsnytt avslöjar att familjen de facto bor i Iran och har inte varit skriven i Sverige på flera år. Varför ska dessa personer hjälpas till Sverige? Precis på samma sätt undrar jag varför journalister inte ifrågasätter alla de “svenskar” som säger sig ha “flytt” från Iran men som flitigt åker dit på semester titt som tätt och som nu därmed är strandade där. Att omfattande bedrägerier med svenska bidrag pågår är välkänt. Ändå gör etablissemangets journalister inte sitt jobb utan står bara som dumma fån och avstår från att ställa relevanta frågor om vad som egentligen pågår. Till dem som kallar sig flyktingar ska man ställa frågan: Om du flytt från ett land och hävdar att det är lovsfarligt för dig att bo där, hur kommer det sig då att det är riskfritt för dig att åka dit på semester?

Varför ställer aldrig svenska journalister den frågan? Fortsätt läsa ”Rapporteringen om Coronaviruset samt om Erdogans migrantkrigsföring visar att etablissemangets medier ljuger värre än någonsin”