Matikainen i möte med Andreas Strand

Faksimil: Matikainen/youtube

I dagens Möte med träffar jag Andreas Strand, som startat uppropet ”Söndagar 14 noll noll”. Det är ett försök att få människor att gå ut på gator och torg varje söndag angivet klockslag med budskapet ”Samhällskontraktet är brutet”.

Andreas berättar om sin bakgrund och uppväxt. Han fick ett familjehem när han var 10 dagar gammal, då hans föräldrar var oförmögna att ta hand om honom. Han hamnade i Roslagen och delar hur vilsen han blev av att hamna i en familj som inte var hans biologiska. Speciellt i synen på samhällsutvecklingen har splittringen följt honom fram till idag.

Vi talar om de områden som spårat ur, bland annat feminismen. Hur manligt och kvinnligt blivit separerat och förvridet och hur det tagit mannen långt bort från kvinnan. Manligt och kvinnligt i dessa friska form, hur är det?

Vi samtalar om hur humor har försvunnit och det blivit trångt i debatter där etiketter klistras på varandra. Polariseringar har ökat på alla områden. Vi pratat om det splittrade samhället och om det var bättre förr. Förbjudna ord som bevakas med olika ismer om de dyker upp. Vad innebär yttrandefrihet i dess sanna form?

Vi pratar om hur begreppet ”människors lika värde” missförstås och förvrids av krafter som inte förstår hur vridet det blir. Hur kan begreppet användas rätt?

Söndag 14 noll noll är menat att samla människor ur alla läger, där uppropet är en plattform där olika områden får plats med högt till tak. Andreas berättar om dess ursprung och vision och rent praktisk hur alla kan samlas och ta ansvar för vår gemensamma framtid när samhälle och politiker sviker. Uppropet ska finnas för alla delar av landet och är ett frö som ska få växa med tålamod och samlad kraft.

Källa: Swebbtv/youtube

Linda Snecker (V) spelar korkad eller…

Petterssons gör Sverige lagom!

KRIMINALVÅRD. Linda Snecker är riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. -Pettersson förstår inte vad statens kostnader för kriminalvård har med kommunens kostnader för skolor att göra, men fattas det pengar finns det massor med miljarder att plocka av Migrationsverket eller är de ljugande männen från Afghanistan, Iran, Somalia, Syrien med flera platser orörbara? 

Visa originalinlägg 105 fler ord

Asylrätten är ingen naturlag — SveaNews

Stefan Fahlander, Svenska zoner: Asylrätten är ingen naturlag Många försöker ge sken av att asylrätten och dess tillämpningar är någon slags naturlagar som är omöjliga att ändra. Så är inte alls fallet. ◇ För de första kan vi som nation naturligtvis säga upp, häva eller ändra alla de avtal och överenskommelser där vi på något […]

Asylrätten är ingen naturlag — SveaNews

Fjärde statsmakten nr 40 med Peter Abelin – Är informationen om coronaviruset överdriven?

Faksimil: Swebbtv/youtube

I det här programmet deltar Peter Abelin som är analytiker, fondförvaltare och läkare för att diskutera Corona. Vi testar två hypoteser- att informationen om corona är överdriven eller att den tvärtom undanhåller viktiga fakta. Det finns stora vinster för vissa spelare i att blåsa upp problemen. Ett litet antal mobilklipp cirkulerar som har fått stor påverkan på reaktionerna utan att man vet hur representativa dessa klipp är.

Informationen om Coronasmittan skulle kunna vara överdriven därför att det alltså finns stora vinningar i försäljning av vaccin, provtagning, media mm på samma sätt som när det gällde svininfluensan. Dessutom ger en lyckad hantering av något som framställs som farligt cred till alla inblandade regeringar och myndigheter. Det finns också stora pengar att tjäna på värdepapper för den som har inside information om det verkliga läget. I denna hypotes tar vi också upp det faktum att det till stor del är samma klipp som cirkulerar med människor som släpas iväg och dörr som svetsas igen och att det kanske inte alls avspeglar den verkliga situationen. Dessutom gör smittspridningen och karantäner att det är svårt att åka till Kina och själv kontroller tillståndet. Vi konstaterar att om informationen vore överdriven borde de kinesiska myndigheterna dementera men samtidigt vet vi ju inte vilka intressen de styrande i Kina kan ha av att informationen överdrivs.

Vi testar också hypotesen att det tvärtom skulle vara så att det är en mycket allvarlig smitta som kanske har läckt från något laboratorium vilket faktiskt tidigare har hänt med annan smitta. Märkliga omständigheter kring detta är att smittan påstås komma från en djurmarknad och att sju personer med smittan från djurmarknaden i jättestaden Wuhan skulle ha hamnat på samma infektionsklinik trots att det måste finnas mängder med sjuka med liknande symptom men som har helt vanliga lungsjukdomar. Dessutom påstås läkaren som berättade om detta ha avlidit trots att personer i hans ålder ska ha minimal dödsrisk. Det förefaller inte heller som att myndigheternas reaktioner står i proportion till riskerna.

Källa: Swebbtv

EU-kommissionär Ylva Johansson erkänner – arbetar för omfördelning av migranterna i EU

Idag höll den relativt nyligen tillträdda EU-kommissionären i inrikesfrågor Ylva Johansson en presskonferens i Bryssel med anledning av krisen vid den grekiska gränsen. Under presskonferensen gjorde hon klart att EU-kommissionen avser att använda krisen för att återigen försöka skapa en obligatorisk omfördelning av migranterna i hela Europa.

sitt öppningstal berättade Johansson att hon i och med krisen i Grekland är ”mycket mer positiv” till möjligheten att skapa ”en mekanism för obligatorisk solidaritet” (mandatory solidarity – anm.) mellan medlemsländerna.

Under den något kryptiska formuleringen döljer sig långvariga försök från EU-kommissionen att pressa igenom en så kallad omfördelningsmekanism – som går ut på att ankommande migranter redan vid gränsen ska omfördelas till olika europeiska länder – som på det sättet ”solidariskt” ska bära bördan tillsammans.

Projektet gick i stå under förra EU-kommissionen – inte minst tack vare den kompromisslösa positionen hos flera östeuropeiska länder såsom Ungern, Polen med flera andra. Men nu ser Johansson en öppning genom att utnyttja den kritiska situationen i Grekland för att återuppliva projektet:

– Låt oss hoppas att de ansträngningar som vi nu ser från medlemsstaterna för att hjälpa Grekland kan bli första steg i riktningen mot en ny solidarisk mekanism för att hjälpa en medlemsstat under tryck, hörs hon säga i videon nedan:

Faksimil: Samnytt/youtube

Läs mer

Källa: Samhällsnytt