Lars Bern om Stefan Löven som nationalist i spåren av Corona

Faksimil: Swebbtv/youtube

Svensk Webbtelevision

Mikael Willgert från Swebbtv ringer upp Lars Bern för att höra honom kommentera statsminister Stefan Lövens tal till nationen som sändes nyligen på statstelevisionen. Samtalet låter sig inte begränsas till endast detta utan leds till att handla om andra närliggande ämnen.

Lars Bern inleder med att han observerade statsminister Stefan Löven sittande i tv-studion som vore han en fullblodsnationalist med svenska flaggor i bakgrunden och svensk flagga på kavajkragen. Borta var EU-flaggorna och talet om EU-gemenskap. Sverige gör nu som de andra länderna i EU; sluter sig inåt. För inte länge sedan hade Löven inte varit sen att kritisera sin egen scen. Bern menar att de man kan se Löven och andra statsmän göra i dag tyder på att EU faller i hop som en sufflé. Unionen hade inget innehåll trots fagert tal om motsatsen. Nu ser vi nationer kämpa för sina medborgares liv och i denna kamp finns inte EU med säger Lars. Men detta är förväntat. Man kan inte skapa en organisation som EU med dess nuvarande omfattning med så många länder med olika traditioner och kulturer. Det är dödfött från början. Däremot menar Lars att tanken med fri handel mellan länderna, så det var tänkt från början, är en god sak. Men alltså inte denna koloss så som EU kommit att bli. Han själv som röstade ja till EU hade inte med det avsikt att makten skulle lämna våra inhemska politiker för att flyttas ner till Bryssel.

Frågan är nu om EU kapsejsar; hur kommer det då gestaltas? När Sovjetunionen kraschade skede det relativt fort och den dåvarande sovjetledaren Gorbatjov deklarerade upplösningen och blev själv president i Ryssland och andra blev presidenter i de andra sovjetrepublikerna. Vem har mandat i EU att deklarera att unionen har dött? Det blir svårt att se någon stark ledare inom EU träda fram och axla den rollen menar Bern, då EU främst är en byråkrati, och i sådana växer sällan starka ledare fram. Apropå ledare så jämför Bern vår statsminister med Italiens och konstaterar att de ser ut att vara varandras motsatser. Han tycker synd om Stefan Löven i och med att statsministern verkar att ha svårt att klara av sin situation. Han såg trött, sliten och uppgiven ut. Det tal han höll menar Lars, innehöll inte så mycket fel i och för sig, men och andra sidan inte något speciellt anmärkningsvärt heller.

Hur länderna kommer att utveckla sig i spåret av Coronaviruset kan vi inte veta men Lars Bern spår att vi kommer få se en återgång till mer stängda gränser i kombination med mer nationellt självbestämmande. Han tror även att migrantströmmarna till Sverige kommer att avta då det kommer bli svårare att få komma in samt att den ekonomiska frikostighet som hittills rått kommer att avskaffas.

När det gäller att skydda sig mot COVID-19, både vad det gäller att undvika att bli smittad eller att bli frisk om man ändå blivit det, hävdar Lars Bern att det är ytterst viktigt att få i sig både D-vitamin och C-vitamin. När det gäller den senare understryker han att de mängdrekommendationer som ges av skolmedicinen är löjeväckande låga och att man istället bör få i sig så mycket som 4 gram per dag. Allra bäst är om man kan använda liposomal C-vitamin som tas upp lättare av kroppen men som tyvärr också är ”svindyr”.

Källa: Swebbtv

Mikael Cromsjö om Corona, den Nya Världsordningen och Q

Lyssna på detta, vi ska inte enbart ”sitta lugnt i båten” och vänta på att någon annan fixar allt!

Faksimil: Mikael Cromsjö/youtube

Mikael Cromsjö går igenom massmedias skrämselpropaganda kopplad till coronaviruset. Vidare går han in på agendan bakom att man stoppat samhällen över hela världen, hur detta är koordinerat och vem som ligger bakom det som händer bakom massmedias ridåer. Uppvaknandet har gått långt och eliten måste få full kontroll då ett vaket folk blir svårt att kontrollera med dagens system. Han ger även sin syn på Q.

Revolution Sverige 2020 på facebook: https://www.facebook.com/groups/18017…