Läkarnas krav till regeringen för att begränsa Corona: Hårdare regler och ökad testning

Mars 25, 2020 9:31 am
Nästan 2000 läkare, forskare samt annan medicinsk personal har hittills undertecknat det öppna brevet till den svenska regeringen, där de ställer krav på att Sverige ska följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer i bekämpningen av pandemin med Coronaviruset. Man vill helt enkelt inte att Sverige ska vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Det korta brevet är kärnfullt och enkelt. “Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu”, skriver Ernest Arenas, Jonas Bergh, Olle Kämpe, Nils-Göran Larsson, Sten Linnarsson, samtliga professorer på Karolinska Institutet, samt Richard Torkar, som är Professor på Chalmers och Göteborgs Universitet.

Här är brevet i sin helhet, det är skrivet både på svenska och engelska.

“Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Åtgärderna skall syfta till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället samt att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för Covid-19 infektion. Ökad testning behövs av två skäl. Det är en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården. Dessutom är testning mycket viktig för att man på sikt ska kunna skaffa sig ett underlag för att bedöma en lämplig tidpunkt när vi kan lyfta restriktioner och därmed minimera skadan på ekonomin. Kvaliteten av dataunderlag är avgörande, eftersom det avgör de statistiska modellernas värde.

Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!”

Den engelska översättningen:

“The Swedish government must act now to step up the fight against Covid-19.

We have signed this open letter to request that the Swedish Government immediately takes measures to follow the recommendations of the World Health Organization (WHO) to their full extent, including interventions to reduce the mobility and contact in the population and to support and incorporate the latest technologies to increase our capacity to test for Covid-19 infections nationwide. Increased testing is necessary for two reasons. The first is to provide the knowledge base for informed political decisions and to support the health care. The second is to be able to know when we can lift the restrictions to minimize the economic effects. The quality of the collected data is essential as it determines the validity of the statistical analyses.

The experience from China and South Korea confirms that these measures are important and that they need to be incorporated as soon as possible, similar to what most of our neighbor countries in Europe are doing, instead of only hoping to create herd immunity. The scientific evidence for the ability of SARS-CoV-2 to rapidly create herd immunity similar to an influenza virus is weak. We still have some time to react and suppress the virus. Our nation should not be the exception in Europe. We request that our Government takes action now!”

Källa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf33TUrewe9i2i-jfsgS6HORdB2aI8g6K1Kj2Gt1-H4r_AUTw/viewform?fbclid=IwAR2QlQPzzeK2zrnKAeGDCNnlm9h7fY-JwjXITk7P7-TFZbX5YQBQA2CIQ7Y

Lista på övriga undertecknade:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybkMiQym7BkfrWXqxL0rqG_x9uMxPdsAcYC1261MThE/edit?usp=sharing

Källa: KaterinaMagasin

SVT GÖR DET IGEN —

Ännu en gång låter SVT en socialdemokrat recensera regeringen i ett nyhetsprogram. Det handlade om hur regeringen hanterar coronakrisen. Enligt SVT:s undersökning hade 59 procent förtroende för regeringen och Stefan Löfven, dessutom ökade S i opinionen och SD minskade. Denna gång handlar det om en SSU-tjej. Hon har tidigare ingått i styrelsen för SSU.Norra real […]

SVT GÖR DET IGEN —

Företagarens öppna brev till Löfven: ”Ni har gjort Sverige sämst i klassen” — NewsVoice — Life, Death and all between

Mikael Wiklund driver en redovisningsbyrå. Han anser att Regeringen inte hanterar konsekvenserna av coronakrisen på ett bra sätt för de svenska företagarna. NewsVoice publicerar Wiklunds öppna brev till Stefan Löfven. Brevet Jag heter Mikael Wiklund och är en ganska vanlig egenföretagare som driver redovisningsbyrå med 30 anställda där vi hjälper ca 1000 företag med deras… via […]

Företagarens öppna brev till Löfven: ”Ni har gjort Sverige sämst i klassen” — NewsVoice — Life, Death and all between

BITTE ASSARMO: Löfvens strävan efter att vara den statsman han inte är

DET GODA SAMHÄLLET

Ett tal till nationen kan vara så mycket. Ett av de mest klassiska är Winston Churchills tal till britterna den 4 juni 1940, efter händelserna i Dunkerque, det tal som brukar kallas ”We shall fight on the beaches”. Samtidigt som han var tvungen att förhålla sig till ett förödande nederlag, och en möjlig nazistisk invasion, fick det inte förekomma något som helst tvivel om att de allierade skulle vinna kriget. En omöjlig ekvation, kan tyckas, men Churchill klarade det galant och lyckades ingjuta hopp, mod och kraft i ett folk som befann sig på randen till katastrof.

Visa originalinlägg 538 fler ord