Politikerna har ett ansvar för coronapandemin del 2

anthropocene

Den 20 mars skrev jag en krönika där jag ställde frågan om det kunde finnas ett samband mellan skolmedicinens övermedicinering av främst äldre och den höga dödligheten i Covid-19 infektion. Regeln bland dagens gamla i vårt samhälle är att nästan alla har långa medicinlistor på alla medicinska preparat som läkare förskrivit. Minst ett dussin olika preparat är inte ovanligt trots att det finns stark forskningsevidens för att man redan vid så lite som fyra olika preparat har en tydlig negativ interaktion mellan preparaten.

Sannolikt har vi som är gamla sämre förutsättningar att kunna stå emot en allvarlig respiratorisk infektion. Detta är givetvis en delförklaring till den höga dödligheten i Covid-19 som kan observeras i olika länder. Frågan man dock måste ställa sig, är om alla de vanliga medicinska preparat som regelmässigt förskrivs av skolmedicinen till äldre, ofta helt i onödan, är en bidragande faktor bakom den höga dödligheten i denna…

Visa originalinlägg 1 149 fler ord

Det politiska ansvaret för coronapandemin del 1 — anthropocene

Icke smittsamma sjukdomar orsakade av ohälsosam kost och livsstil (rökning och stillasittande), miljögifter och biverkningar från medicinska preparat är vår tids allvarligaste hälso- och miljöproblem. Detta orsakar årligen 40 miljoner dödsfall globalt och uppåt tre miljarder människor är redan drabbade av en eller flera av dessa metabola sjukdomar. Hit räknas fetma, diabetes, hypertoni, cancer, hjärtkärlsjukdom, […]

Det politiska ansvaret för coronapandemin del 1 — anthropocene

Q Anon – Varför det angår Dig

Genomgång av blogginlägget https://mikaelsvarld.home.blog/2019/0… som en introduktion till QAnon på svenska. För dem som hellre lyssnar och tittar än läser, eller bara vill ha en snabb genomgång, men det rekommenderas ändå att läsa inlägget då vi hastar igenom i det här klippet.

Läs gärna också Zoës blogginlägg ”Stormen är här?”:  https://zoeland.se/stormen-ar-har/ och ”Den stora ljusa planen”: https://zoeland.se/den-stora-ljusa-pl…