När klimat och pandemi leder till världsregering.

WakeUpGlobe SE

En intervju med filosofidoktor Jacob Nordangård som skrivit boken ”Rockefeller – En klimatsmart historia”.

Fler och fler börjar förstå att allt prat om klimatförändringar, global uppvärmning och klimatpolitiken i dess fotspår redan från börjat handlat om en politisk agenda på högsta internationella nivå.

När stora maktintresse vill forma världen i en riktning som jordens befolkning inte skulle gått med på annars; så behövs det globala problem och därmed globala lösningar. Är det stora förändringar man vill åstadkomma så måste också problemen vara stora.

Jacob Nordangårds stora engagemang och research inom området visar tydligt vem som från början låg bakom denna agenda och hur man i decennier format sin plan och skapat rädsla hos befolkningen för att därmed få folket att gå med på de stora steg man nu vill ta i fel riktning.

Just nu går vi igenom en ny global kris som man kallar för pandemi pga spridningen av viruset Covid-19. Men även här ser vi att ett stort antal agendor många känt till i decennier nu rullar fram i kölvattnet av den rädsla man skapat.

Lösningen heter; solidaritet, globalt samarbete, övervakning, ”lagliga” dataintrång och globala vaccinationsprogram. Kort sagt; ”Ge upp din frihet och rätta dig i ledet, så skall allt lösa sig”.

Det är medvetenheten kring att det faktiskt är just globala agendorna som gör att vi kan vända situationen och ta tillbaka vår personliga och nationella suveränitet.

Länk till att köpa boken: https://alternamedia.se/produkt/rocke.

Många bör ställas till svars nu. Lördagsintervju 82 med Mikael Willgert.

Svensk Webbtelevision

I denna Lördagsintervju möter Swebbtvs Erik Berglund webbkanalens ledare Mikael Willgert. Mikael berättar att han är civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Han har jobbat inom industrin i olika svenska bolag med att etablera utvecklingsorganisationer för produkter och system.

Mikael tror att Svenska företag kommer fortsätta att vara framgångsrika tack vare de skickliga svenska ingenjörerna och affärsmännen.

Mikaels politiska intresse vaknade i tonåren med insikten om den fasansfulla situationen i Sovjet som negligerades av socialdemokraterna och kommunisterna i Sverige. Mikael fick barn tidigt och familjen drabbades av ungdomsrån vid flera tillfällen i början av 2000-talet. Han bildade tillsammans med andra föräldrar en grupp som uppmärksammade denna fråga.

Frågetecknen inför utvecklingen i Sverige växte successivt och efter att ha läst boken ”Låsningen” av Jan Tullberg bestämde sig Mikael för att det var nödvändigt att agera. Detta var i samband med valet 2014. Han funderade över vilken som var den viktigaste faktorn för att Sverige utvecklades negativt och kom fram till att medierna var det viktigaste området att engagera sig i.

Det finns inga EU-pengar

EU har beslutat att bygga upp en coronafond på över en biljon euro. Vem är det som betalar? Kommer EU-fonden att lösa några problem?

Hej och välkomna till min videoblogg! 😊 Jag heter Gustav Kasselstrand och jag är partiledare för Alternativ för Sverige. Läs mer om partiet på https://alternativforsverige.se 🇸🇪

Skolmedicinen och journalisterna sviker sina plikter — anthropocene

Jag har under senare år upprepade gånger uppmärksammat det faktum att flertalet skolmedicinare och journalister tjänar andra intressen är det som är deras plikt. Det var denna insikt som för tre år sedan låg bakom bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa. I min bok om den metabola pandemin har jag visat hur både skolmedicinen och […]

Skolmedicinen och journalisterna sviker sina plikter — anthropocene

WARNING! Digital IDs Will Be Forced On YOU SOON! Why!?

Faksimil: Chico Crypto/youtube

Are you ready for your Identity to go Digital!? The Digital ID, which will allow you global freedom, is being constructed as we speak! ID2020 backed by Microsoft and the Rockefellers are leading this charge. What will it look like? In a vaccine? Quantum dot tattoo? Or maybe just a phone application!?The world is rapidly changing & going digital at an unprecedented pace & your identity is going along for the ride!