Carl Norberg 2020-05-13 – Det handlar inte om länder mot länder!

Faksimil: De Fria, Carl Norberg/Youtube

Coronapandemin har satt igång ett rejält informationskrig mellan USA och Kina.

Det kan påverka resten av världen, säger utrikesminister Ann Linde i ett genialiskt och högintellektuellt uttalande.

Djupa staten är den gemensamma nämnaren i detta krig. Telekominfrastrukturen är ett lands centrala nervsystem och kraftförsörjningen dess blodbanor och kan definitivt inte kontrolleras av privata utländska intressen.