Carl Norberg 2020-08-26 – Proffslögnare är definitionsmässigt en politikers arbetsbeskrivning!

Pga tekniskt strul idag då ljudet föll bort på Carls första inspelning kommer ingen längre innehållsmässig beskrivning av vad som avhandlas i dagens onsdagsmys. Istället tycker jag att vi alla tackar Carl för att han är den han är och ändå sätter sig ner och återupprepar precis allt han sade ytterligare en gång ikväll, för att få ut budskapet om hur vi alla lever under en allt mer illa dold finansiell diktatur, något som blir allt mer påtagligt märkbart som en konsekvens av att det valutafinansiella systemet som är skuldmättat.

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

[DS] Projecting The Use Of Military, No War, No Civil Unrest, Clean & Swift – Episode 2259

The MSM is trying everything to convince the public that the economy is in a recession and it is only going to get worse, actually the opposite is happening. People are starting to notice that they will be able to keep more of their hard earn money, it has already begun. Trump is helping the businesses of the US, while the [CB]/[DS] are trying to destroy businesses. The MSM/[DS] believe by pushing riots and pushing other events this will put pressure on the people to give into their demands. This is having the opposite effect, when people see this they are doing the opposite. The MSM/[DS] do not understand the American people, this is why their plan will fail. The [DS] believes that they are going to have to use the military to remove Trump after the election, the opposite is about to happen, they just fell right into the next trap.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel X22Report Spotlight

Källa: X22 Report

People Are Awake, Trump Sets The Trap, Class Action Lawsuits Are Very Effective – Episode 2258

The economy the [CB] started is now being torn apart, Trump laid out part of his economic plan and the globalists and [CB] are in the crosshair. Trump is now creating millions of investment opportunities in poor areas of the country, this will lift these areas. The [DS]/MSM is now pushing everything they have to avoid the inevitable. There is no escape, the riots, virus will not stop it. Trump has pushed the [DS]/MSM right where he wants them, wait for it, everything is about to change. ET sends a message.

Check Out The X22 Report Spotlight YouTube Channel X22Report Spotlight

Källa: X22 Report