Regeringsrapport kräver åtgärder mot alternativa medier

Uppsnappat på Facebook:
Näthatsgranskaren som omnämns i artikeln har blivit polisanmäld för ”Falsk tillvitelse”.

En rapport som regeringen tagit fram kräver hårdare åtgärder mot alternativa medier. Kommittén som ligger bakom rapporten har bland annat samarbetat med Facebookgruppen #jagärhär under arbetets gång.

Under onsdagen presenterades rapporten ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”, en 200 sidor lång rapport som tar upp frågor som hat och hot, falska nyheter, propaganda och desinformation på nätet.

Rapporten har tagits fram av en kommitté som tillsatts av regeringen. Huvudsekreterare för kommittén var från början Henrik Selin, som tidigare varit kanslichef på presstödsnämnden och numera jobbar på SVT. I kommittén ingick bland andra även Gustav Fridolins (MP) förra pressekreterare Matilda Westerman.

Kommittén har under arbetets gång samarbetat med företrädare för kontroversiella Facebookgruppen #jagärhär och bygger flera av sina resonemang i den på uppgifter från vänsterextrema Expo och den så kallade Näthatsgranskaren. Andra aktörer som refereras är de båda vänsterjournalisterna Jack Werner och Mathias Ståhle.
Läs vidare

Källa: Fria Tider

776. LÄNGRE VÅRDKÖER FÖR RÄTTVISARE SAMHÄLLE

Socialminister Lena Hallengren (S) har tillsatt en utredare om köerna i sjukvården. Hon hävdar att vården är en gemensam resurs som skall ges efter behov och på lika villkor för hela befolkningen.

Det låter bra, men som så ofta innebär samhällstjänster långa köer. Ministern tycker inte om att personer med goda inkomster har försäkringar som berättigar till snabbare vård än offentlig. Hon kan börja förbjuda privata vårdförsäkringar för politiker och statligt anställda. Sedan vill väl inte socialistiskt styrda regioner och kommuner vara sämre……………………..

Source: 776. LÄNGRE VÅRDKÖER FÖR RÄTTVISARE SAMHÄLLE