David Icke Exposes The Globalist Satanic Agenda Of The Planned End Of Humanity — Truth To Power

New Human New Earth Communities

The Level Of Psychopathic Evil That Is Behind This Cult That Directs Human Society Is Almost Beyond Imagination. Many People Find It Hard To Comprehend That They Could Exist! They Have An Ant-Human Agenda. They Want To Destroy Humanity And Transform The Biological Human Body Into A Synthetic Human Body. This New Synthetic Human Will […]

David Icke Exposes The Globalist Satanic Agenda Of The Planned End Of Humanity — Truth To Power

Visa originalinlägg

Carl Norberg 2020-09-02 – Systemet vilar nu blott endast på allmänhetens förtroende!

Megamegamys med historiska anknytningar och vinklar inför vad som komma skall. Inte minst ur det själsliga perspektivet.

I Sverige införde man i slutet av 1940-talet “den tyska skolan” varifrån hela dagens utbildningsväsende härstammar, dvs samma indoktrineringsmodell som tyskarna fick genomgå inför upptakten till andra världskriget, något som är ganska talande för vilka intressen som konspirerat i bakgrunden det åtminstone senaste århundradet, då denna naturligtvis inte infördes i Sverige för att man tyckte att den fungerat dåligt på den tyska befolkningen inför vad intressena bakom den djupa staten planerat skulle komma i form av diktatur och världskrig i Tyskland.

I Dagens nyheter den 25/11 1944 publicerades alltså en artikel av Vilhelm Scharp, som lät enligt följande.
”Med förundran och beklämning ha många demokratiskt och nationellt tänkande svenskar följt denna [Tyska] skolas tillkomst och utveckling. Samtidigt som stor möda och kostnad nedlägges på att utreda förutsättningarna för en ny svensk skolordning, som skall bli grundvalen för våra barns uppfostran till effektiva och lojala samhällsmedborgare, i vårt fria svenska samhälle, ha samma personer som stått i spetsen för denna skolutredning – statsrådet Bagge, generaldirektör Holmberg och professor Erik Wellander – aktivt lånat sin medverkan till upprättandet av en av de mest effektiva och farliga centraler för öppen eller inlindad nazistpropaganda som tänkas kan.
Ha dessa herrar ens tagit del av den första satsen i denna för alla tyska skolor gemensamma och bindande programskriften?
Denna lyder ‘Den tyska skolan är en del av den nationalsocialistiska uppfostringsordningen, den har till uppgift att i förening med andra folkuppfostringsmedel, men med de, för de säregna uppfostringsmedlen, forma den nationalsocialistiska människan.’”

Snart kliar kulturmaffians barn er på ryggen

Bakom kulisserna

Har ni, liksom jag, de senaste åren helt tappat förtroendet för SR, SVT, TV4, liksom för alla skräptidningar som t ex Aftonbladet, Expressen, DN, SVD m fl, som i sina utbud är totalt vänsterinriktade och undanhåller sanningar om vår verklighet, detta för att vara den verkliga makten i världen till lags. För varje år blir detta allt tydligare! Snart har kulturmaffian och övriga” klia på ryggen” klanerna helt tagit över i SR och SVT….

Detta får ni inte missa! Julia Ceasars sammanställning av familjekopplingarna bland journalister och programledare-programvärdar inom MSM-media. Snacka om korruption och mygel!

Om familjerna inom SVT / Media – Swebbtv Embedded med Julia Caesar

Visa originalinlägg

Japans premiärminister Abe är bara den första dominobrickan, Macron, Moon nästa

Bakom kulisserna

Benjamin Fulford, Veckobrev
2020-08-31


USAF General Jay Raymond sworn in as head of US Space Force

Shinzo Abe - WikipediaDen pågående Covid-19-scamdemic-attacken mot mänskligheten har synliggjort kabbalen och dess främsta ledare har blivit synlig för alla att beskåda. Det gör dem till ett enkelt mål och de jagas nu systematiskt och tas bort från maktpositioner. Japans slav-premiärminister Shinzo Abe (bild  t.v), till exempel, ”uppmanades att gå i pension av de gemensamma stabschefernas general Jay Raymond (bilden ovan med Trump),” säger Pentagon källor. Efter att ha avgått som chef för USA:s rymdkommando “är Raymond det perfekta JCS-sändebudet”, tillägger de. Abe tvingades också att avbryta OS, vilket berövade hans gangstervänner enorma summor pengar som de hade utlovats i utbyte mot utförd Fukushima-attack mot Japan.

Förutom Abe är de andra ledarna som är på väg att falla de som har identifierat sig med drakoniska fascistiska åtgärder som genomförts mot sitt eget folk på order av sina satanistiska khazariska överherrar, säger White Dragon Society (WDS) källor.

Det betyder att…

Visa originalinlägg 1 443 fler ord