Vill Rasmus Paludan starta ett religionskrig?

September 4, 2020 9:42 am

Rasmus Paludan är grundare och ledare för det danska nationalistiska partiet Stram Kurs. Han har gjort sig känd för sina islamkritiska demonstrationer. Han nöjer sig heller inte med att bara vara kritisk, utan gör dessutom allt i sin makt för att provocera och kränka muslimerna. Att bränna baconinlindade Koraner tycks bland annat vara ett stående inslag i hans demonstrationer. Demonstrationerna åtföljs i stort sett alltid av ursinnigt våld och kravaller från den kränkta sidan, dess sympatisörer och andra till den närstående grupper. Senaste exemplet är kravallerna i Malmö där våld och bränder härjade i statsdelen Rosengård. Nu ställer sig allt fler frågan om Paludan faktiskt vill starta ett religionskrig. Den 12 september planerar Stram Kurs att bränna koraner i flera Stockholmsförorter, däribland Rinkeby. Härigenom väntas de etniska och religiösa konflikterna eskalera. Nu ställer sig allt fler frågan om en sådan utveckling är att önska? De flesta svarar fortfarande nej, men allt fler svarar faktiskt ja. Frågan verkar kanske absurd i vår moderna tid och i synnerhet i Sverige, som gjort sig känt genom sin fredsbevarande diplomati. Likväl behöver detta diskuteras ur flera olika aspekter. I texten nedan redogörs för hur tankegångarna går.

De som anser att ett religionskrig faktiskt kan bli nödvändigt har följande argument:

  • Ingen ville ha 2a världskriget, men det behövdes för att stoppa nazismen.
  • Samma sak gäller för hotet från islamismen. Fortsatt eftergiftspolitik leder ingenvart, utan förvärrar bara problemet.
  • Därför måste hotet stoppas nu innan det gått för långt.
  • En väpnad konflikt är troligen det enda sättet.
  • Därför vill man provocera fram en sådan så fort som möjligt.
  • Det finns inget att vinna på att vänta. Det innebär bara att motståndarens styrka växer, medan den egna sidan blir allt mer försvagad.
  • När konflikten faktiskt startar hoppas man att makthavarna snabbt inser att situationen har blivit ohållbar och att grupperna inte kan leva tillsammans, utan måste separeras.
  • Detta kan i så fall ske genom uppdelning av landet Sverige, och/eller genom att någon/några grupper tvingas att ut- eller återvandra.

Läs mer

Källa: Katerinas blogg