# 20 Därför vill Svenska kyrkan stoppa Alternativ för Sverige


Sunt förnuft med Gustav

Svenska kyrkan försöker stoppa Alternativ för Sverige från att kandidera i kyrkovalet. Kommer de att lyckas? I dagens avsnitt reder jag ut vad som har hänt, varför kyrkostyrelsen vill sabotera för oss, och vad nästa steg blir.

Läs mer: ► https://alternativforsverige.se/svens…

Stöd partiet genom att bli medlem: ► http://alternativforsverige.se/bli-me…

Svenska kyrkan förbjuder Alternativ för Sverige att kandidera

Alternativ för Sveriges ansökan om att bilda nomineringsgrupp till kyrkovalet förväntas avslås av kyrkostyrelsen. Trots att valkansliet och rättschefen rekommenderar bifall på ansökan, valde kyrkostyrelsen att blockera registreringen. Detta motiverar kyrkostyrelsen med att de tycker att “Alternativ för Sverige” är för likt “Borgerligt alternativ”, en bedömning som inte tjänstemännen delar. Slutgiltigt beslut av kyrkostyrelsen fattas i oktober. 

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Svenska kyrkans beslut är givetvis politiskt motiverat och har ingenting med någon förväxlingsrisk att göra. 

– Inför riksdagsvalet 2018 ansåg både Valmyndigheten och Valprövningsnämnden att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan Alternativ för Sverige och ett litet lokalt parti vid namn Alternativet. Svenska kyrkan gör dock bedömningen att två betydligt mer skilda namn som Alternativ för Sverige och Borgerligt alternativ är så lika att de förväxlas. Det är uppenbarligen ett svepskäl. Det finns ingen som helst förväxlingsrisk mellan namnen. I så fall är det betydligt större likhet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, eller Frimodig kyrka och Fria liberaler i Svenska kyrkan.

Beslutet kommer att överklagas!

Läs mer

Källa: Alternativ för Sverige