Har fackförbundet Unionen totalt tappat omdömet? — Petterssons gör Sverige lagom!

FACKLIGT. Unionen är ett svenskt fackförbund inom TCO, grundat 1 januari 2008. Unionen är Sveriges största fackförbund, både för tjänstemän och totalt sett. Vid årsskiftet 2018–2019 organiserade Unionen 664.464 medlemmar.

Har fackförbundet Unionen totalt tappat omdömet? — Petterssons gör Sverige lagom!