Partiledare kritiserar SVT för systematisk propaganda

SVT använder sina lokal- och regionalkanaler för att samordnat indoktrinera tittare och läsare med invandringspropaganda. Det hävdar Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand med stöd i en granskning av statstelevisionens publiceringar som partiet gjort.

De numera genom skatteuttag tvångsfinansierade så kallade public service-medierna SVT och SR har sedan 1970-talet återkommande kritiserats för att inte leva upp till kravet på opartiskehet och ha en påtaglig slagsida åt vänster i sin journalistik. Flera undersökningar av redaktionsmedarbetarnas politiska sympatier ger stöd för kritiken och visar att en förkrossande majoritet röstar vänster, några få allmänborgerligt och ingen socialkonservativt.

Spegla Sverige – en fråga om hudfärg eller åsikter?

Ett upprop bland ”rasifierade” medarbetare på Sveriges Radio gjorde nyligen gällande att medieföretaget i sin rapportering inte korrekt ”speglar Sverige” med hänvisning till att för stor andel av de anställda har vit hudfärg. Uppropsmakarna har fått kritik för att ägna sig åt rasistiska tankefigurer och för att ha fel i sak – den rasregistrering av de anställda som SR genomfört visar att ”rasifierade” tvärtom är överrepresenterade relativt ett demografiskt tvärsnitt av bosatta i Sverige och viktat för utbildningsnivå.

Många menar att det i stället är den bristande speglingen av Sverige politiskt bland medarbetarna inom public service som är det verkliga problemet och något som i motsats till hudfärg på riktigt inverkar på journalistiken – vilka frågeställningar och ämnen som tas upp och hur ofta, valet av synvinklar, vilka som bjuds in att kommentera och debattera och så vidare.

Läs mer

Källa: Samhällsnytt

Charlie Freak with Alpa Soni~The Hunt for Red October has Begun

FreakSense TV

The wonderful Alpa Soni invited me to chat with her for the second time, with this show focusing upon the Trump Team’s Takedown of the Political Demons in Washington DC during the month of October, 2020, which includes Clintongate, Obamagate, Russiagate, Flynngate, the end of Ruth Bader Ginsberg and the plan to eradicate Roe vs Wade, which is the Murder of Innocent Children known as Abortion and the theft of new born Babies in the hospital via the Lie of Stillborn Babies…thru the show, I explain Trump and the Q Team’s full plan to awaken the masses, known as the Hunt For Red October, where Blood will be spilled, but it will be the blood of these Demons…starting with Hillary Clinton…

The show then went on to explain our new Financial Jubilee, which is the Quantum Financial System (QFS) which is all about the eradication of Illegal banking practices for a new financial system that will see FAIRNESS return to all…it will be based upon a Debt Free currency that will feature real Gold and other Precious Metal Deposits…I explain how this system will be so much more than the NESARA/GESARA proposed by so many, and how this new system will not be based upon a Dollar-less, Crypto-Currency, rather a strong Dollar bill and minted Coins. During the show I explained that Debt removal would also include the creation of shared wealth for all, ensuring that ALL people’s needs are being met, including the bare minimum which includes a nice Home, Potable water, access to Free Energy, etc…also I shared that a new world is coming where taking care of one another will dominate our purpose and approach to life…and where educating our children outside of classrooms will become essential…

This conversation was a beautiful, flowing synchronicity where the thoughts of Alpa and myself connected with each other throughout…this resulted in pure Gnosis, and thru Alpa’s skilled handling of the show, we were able to cover an ENORMOUS amount of material in a way that even the most casual listener could relate to and innerstand…so, sit back, relax and enjoy this Mind Expanding conversation with myself and Alpa…CF

A startling bit of info: From WWII, the number 1 cash crop of the world was to harvest children. A huge tunnel system is STILL being taken down worldwide.

Rakt på #16: Vill regeringen förbjuda alternativa medier?

”Psykologisk krigsföring” används som argument för att inrätta en ny myndighet för kontroll av informationsflöde på sociala medier. Utredningen för myndighetens betänkande leds av den före detta chefen för SÄPO och Migrationsverket- Anders Danielsson och myndighetens syfte ska vara att ”kartlägga informationsangrepp”.

Hör Jesper om den tilltagande repressionen mot oberoende media och om regeringen vill förbjuda alternativa medier:

Så underminerar skattebetalda SVT förtroendet för polisen med hjälp av vänsterextrema experter — Katerina Magasin

Oktober 5, 2020 7:45 am

Kanske satte du, precis som många andra, kaffet i halsen igår när du läste rubriken “Polisens krafttag mot gängen upplevs kränkande av boende i utsatta områden”, och såg inslaget där en anonym, troligen kriminell individ – “Samir” – beklagade sig över polisens närvaro. Till sin hjälp valde reportern Sofia Yohannes att använda sig av den rasfixerade vänsterextrema kriminologen Leandro Schclarek Mulinari som expertröst. Den tidigare hovkriminologen Jerzy Sanecki, public services forna älsklingsexpert, verkar numera en smula oanvändbar då han på sistone bytt fot och övergett sin daltande attityd mot kriminellt slödder och istället vädrat åsikter som av vänstern brukar tillskrivas “extremhögern” – nämligen att buset ska låsas in på oöverskådlig tid. […]

1 431 fler ord

Så underminerar skattebetalda SVT förtroendet för polisen med hjälp av vänsterextrema experter — Katerina Magasin