First Lady Melania Trump Visits Concord Hospital in New Hampshire – 09/17/20

The White House

First Lady Melania Trump traveled to Concord Hospital in Concord, New Hampshire on September 17, 2020. The visit highlighted Concord Hospital’s treatment programs for babies born with Neonatal Abstinence Syndrome (NAS), as part of the First Lady’s Be Best initiative and in honor of Recovery Month.

Carl Norberg 2020-10-14 – Det handlar alltid om att läsa mellan raderna!

De Fria/youtube

I bankfablernas värld går ingenting vi får oss till livs via de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna att ta till sitt nominella värde, varför vi idag delar en saga som ingress till kvällens #Onsdagsmys som borde leda till eftertanke.

Det var en gång ett rike som på grund av sin egoism och oförmåga att komma överens med andra, var i ständigt i krig med andra riken – det gällde att konkurrera – vinna fördelar för egen räkning. Detta speciella rike bestod av tre typer av människor. De var Intelligenta Gangsters, de Belästa Busarna och de Nyttiga Idioterna. De Belästa Busarna var på plats för att upprätthålla viljan hos Intelligenta Gangsters på dessa Nyttiga Idioter. Men eftersom medvetandet hos Nyttiga Idioter hade fångats av Intelligenta Gangster-skapade institutioner i vardagen, så trodde Nyttiga Idioter att de Belästa Busarna var där för att skydda dem från varandra och dessutom kämpade för allas lika rättigheter, vilket allmänt kallades frihet. På grund av lagen om attraktion – mänsklig oförmåga, så ju mer Intelligenta Gangsters trappade upp polisstaten runt de Nyttiga Idioterna, desto mer agerade de Nyttiga Idioterna ut på ett sätt som motiverade det ökade behovet av de Belästa Busarna.

Med kollapsen av penningregimen på grund av ett gigantiskt pyramidspel som skapats av Intelligenta Gangsters, så kunde de Nyttiga Idioterna inte längre köpa de nödvändigheter som de behövde för att överleva. I det efterföljande kaoset, agerade Belästa Busar, i enlighet kommandona från Intelligenta Gangsters och gick från dörr till dörr till husen där det bodde Nyttiga Idioter, som sedan antingen dödades eller ledde bort i kedjor. Under denna konflikt, blev Nyttiga Idioter tvingade att möta insikten av den verklighet som innebar att de Belästa Busar som begått dessa avskyvärda handlingar mot dem, egentligen aldrig hade gjort sådär väldigt mycket av något alls för deras räkning, utan allt var helt enkelt efter diktat av Intelligenta Gangsters. Dessutom, Belästa Busar trodde inte själva längre på dessa lögner heller. Därför måste Intelligenta Gangsters komma på nya sätt att motivera de Belästa Busarna att genomdriva sin vilja. Eftersom Intelligenta Gangsters propagandastycke som kallades patriotism, inte längre gav önskat resultat av uppenbara skäl, så tillät Intelligenta Gangsters Belästa Busar att behålla en del av bytet som tagits från de Nyttiga Idioterna.

Efter en blodsutgjutelse oöverträffad någon gång sedan riket hade upprättats, fanns det få Nyttiga Idioter kvar i livet. De som överlevde tvingades arbeta i arbetsläger för att producera för Intelligenta Gangsters räkning. Än en gång verkade de Belästa Busarna som verkställande organen i dessa läger.

Men med masken av bedrägeriet avslöjad helt, så kunde Intelligenta Gangsters inte längre dupera varken Belästa Busar, eller Nyttiga Idioter som tidigare i detta som alltid hade varit till deras fördel. Snart nog kom de Belästa Busarna att inse att de kunde ta produkterna direkt från de Nyttiga Idioterna, slavarbete utan behov av ny Intelligenta Gangster – skapad valuta.

Men Intelligenta Gangsters, var som vanligt, ett steg före sina underlydande. Dessa Intelligenta Gangsters kontrollerade maskinerna. De programmerade maskiner som rensade bort behovet av både de återstående Belästa Busarna och de Nyttiga Idioterna, på order av sina Intelligenta Gangster mästare. Maskinerna tog också över alla jobb som arbetare i lägren.

Men efter ett tag, blev Intelligenta Gangsters avundsjuka på varandra och ville inte längre dela upp sina materiella excesser sinsemellan. De separerade sedan i grupper … I slutändan, allt som var kvar var de överlevande Maskinerna stående runt i ring och tittar på varandra.

Sensmoralen i historien: Vi måste alla lära oss att dela med oss eller snart finna oss i att det ingenting finns kvar att dela. Människor måste förstå att enskilt ägande som drivkraft bara kan leda till ett ställe.
#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.s