Quarantine facility plan in Canada, WHO condemns lockdowns, Hunter’s laptop, executions of Seal T-6

Fake Trudeau is planning something nefarious in Canada. His government just asked for a RFP for 36,000 riot control agents and is asking for third party service providers to create quarantine facilities across Canada. WHO recant their position regarding the lockdown. Joe’s son just exposed all of the families dirty secrets right before the election and I’m covering Seal T-6 executions.

https://www.naturalnews.com/2020-10-1…

https://www.washingtonpost.com/world/…

https://buyandsell.gc.ca/procurement-…

https://buyandsell.gc.ca/procurement-…

https://thegoptimes.com/durham-issues…

https://www.infowars.com/posts/did-hu…

https://balanceapp.com/

Brå manipulerade statistik för att dölja invandrares brottslighet — Julia Caesar

I 15 år har den statliga myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) genom manipulerad statistik lyckats vilseleda allmänheten om vissa invandrargruppers överrepresentation i kriminalitet. Därmed har Brå undergrävt förutsättningarna för och förlamat debatt och politiska beslut i det som av allmänheten anses vara en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna. Avslöjandet av Brås fifflande med brottsstatistiken kommer du […]

Brå manipulerade statistik för att dölja invandrares brottslighet — Julia Caesar