Carl Norberg 2020-11-11 – Global dominans genom befolkningens ignorans!

Vi står nu inför ett paradigmskite av aldrig förr skådad omfattning i människans historia och tärningen är kastad! Skall Donald Trump tillsammans med Valdimir Putin, Recep Tayyip Erdogan såsom Xi Jinpin lyckas göra slut på 1000-årsriket och den djupa stat som verkat utan att synas de åtminstone 200 åren för på så vis kunna exploatera alla världens länder!

Absolut makt korrumperar ju som bekant absolut, något som realiserats globalt i form av exporterad stockholmsbyråkrati, stockholmskola och stockholmsyndrom såsom telekom och kraftöverföringsinfrastruktur. Kunskap är makt och makt är kraft att bryta motstånd. Kunskap man anskaffar sig via telekominfrastrukturen genom avlyssning, och kraft genom kontrollen på länders hela el-infrastruktur för att på så vis sätta dessa i en utpressningssituation genom den beroendeställning som uppstår därur, där roten till det onda stammar ifrån landet med en FRA-lag och där de större tech-jättarnas serverkapacitet rent geografiskt befinner sig, dvs i den bästigaste av alla neutrala humanitära stormakter på jorden… Sverige!

Dela!

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!