Carl Norberg 2020-11-13 – Pipsprängning!

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

Faksimil: Carl Norberg/yutube

Vi kan väl numera rätt villigt erkänna att vi inte vet riktigt vilket som vi upplever som värst av motvalsande eller våldsverkande vänsterradikaler som inte förstår att deras ideologi har varit s – kapad och kidnappad redan ifrån början, eller liberaler som aldrig begripit att hela den liberala chimären alltid bara har varit och alltjämt, utgör en kuliss för imperialismen och att dessa proxyfunktioner aldrig någonsin varit annat än ekonomisk kanonmat för de 1% i toppen.

Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Allt går ut på att att kontrollera strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel, eftersom ekonomi är vad som krävs för att kunna bedriva politik och makt är kraft att kunna bryta motstånd.

De västerländska demokraturerna inom den Djupa Staten har därför framgångsrikt konstruerats som politiska system där den rimliga folkviljan systematiskt alltmer förnekas ur varje möjligt perspektiv av praktiken, av den marionettpolitiska ”härskande” klassen, samtidigt som folkviljan hedras genom falsk teori och retoriska kulisser – polityr.

Att denna svenska pseudo-demokrati är en komplett bluff kan nu faktiskt ses ur snart sagt varje perspektiv som någon människa överhuvudtaget kan uppbåda, i varje rättsligt upphävande av folkvilja, i varje expansion av icke-valda befogenheter och faktiskt nu även i princip i alla så kallat demokratiska omröstningar som innebär att en politisk representant överger ännu en ståndpunkt som vann stöd i val för den egna representationen.

”Corruptimus Republica plurimae leges (Ju mer korrupt en republik är, desto flera lagar har den)” Inte undra på att banklagstiftningen är omfattande, således. Den logiska moralen kan inte bära upp någonting alls i verkligheten, men lagtätheten i Sverige speglar därför naturligtvis också utvecklingen av befolkningens moraliska karaktär.

USA, Europa, Kina och alla världens utvecklade ekonomier är, om man skall tro på bankernas tjänstemän, närmast helt immuna mot vad som händer omkring oss. Den nuvarande uppfattningen av de bästa och smartaste presstituerade stenograferna, är fortfarande att dessa länder är helt enkelt för stora för att ständigt stå inför en total kollaps av sina banksystem.

Men tänk om de hade fel? Tänk om privata och offentliga skulder har nått sådana obscena nivåer att de lån som har tagits av låntagare aldrig kan betalas tillbaka eftersom den sammanlagda räntekostnaden kräver för mycket likviditet? Vad händer om ett land som Kina, som innehar biljoner dollar i likvida medel och har moderna centralbanksregler, står inför ett sådant problem? Eller om USA gör det…

Det kan inte att hända, eller hur?

I det svarta elfenbenstornet på Brunkebregsåsen smider därför Åsa Nisse nu nya dolska planer bestående av ännu mer rök och speglar – för – troendeskapande. Även i Rose & Bad pågår nu en febril verksamhet för att uppfinna ny kväveluktande rök och nya skeva speglar för illusionernas vidmakthållande.

Det är upp till befolkningen att nu resa sig emot den elektrofinansiella diktatur man sedan lång tid tillbaka har planerat för!

Dela!

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!