Sidney Engagemangsuppmanar Tucker — Carl Norberg – Palanthir

Hur man gör för att få människor att engagera sig i att själva sätta sig in i en situation: ””Vi skulle ha gett henne hela timmen; vi skulle ha gett henne hela veckan faktiskt och lyssnat tyst hela tiden med våldsam uppmärksamhet – det är en stor historia, sade han. 95 fler ord

Sidney Engagemangsuppmanar Tucker — Carl Norberg – Palanthir

Carl Norberg 2020 11 20 – Demokrati i ett system där enskilda intressen kontrollerar allt?

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

Är på resande fot och har så pass dålig uppkoppling att vi idag kände att vi ej hade tid att klippa in alla artiklar som Carl bygger sitt resonemang kring, det skulle ej ligga uppe före kl. 21 idag om ens då om vi valt annan väg idag.

Men som vanligt finner ni alla artiklar på http://www.carlnorberg.se, en sida vi gärna ser att ni orientera er på för att fördjupa er i den förändring som nu kommer och på vilka grunder. Av samma anledning lämnar vi det därhän idag utan någon sammanfattning av innehållet, men allvarligt talat, skall det verkligen behövas? Carl och De Fria är ju inte direkt otydliga i vad som utgör det fundamentala problemet.

Enskilda intressen kontrollerar som sagt var all vital infrastruktur ur alla perspektiv som krävs för att utöva kontroll över mänskligheten, och där kärnan för denna repression som verkar utan att synas befinner sig rent geografiskt på svensk mark!

Vill vi ha en förändring på detta är delning av information som denna enda möjliga vägen att gå!

Dela!