MORE DEMONRATS FIRED, FELONY CHARGES FOR PEDO JOE, ZUCKERBERG GRILLED IN CONGRESS, & MORE

More demonrats are being exposed and removed by the POTUS. The latest being Mark Esper and Chris Krebs. Pedo Joe is wanted on felony charges in Ukraine. He can kiss his dream of becoming a president good-bye. Mark Z. was grilled in congress and as usual, he’s ignorant of the day to day operation of his own business. Fake Trudeau has been busted for his “Great Reset” speech. Sydney Powel is going to release the Kraken. Got great intel on that. Successful protests in Denmark and France. Med beds are coming, and anti-aging technology is here. We are closer to the victory timeline!

If you would like to donate to my work or join my VIP area, please visit: https://www.3dto5d.com

BitChute Channel
https://www.bitchute.com/channel/XMOBmoGBZmcD/

OLE DAMMEGÅRD VARNAR FÖR FALSK TERROR I SVERIGE

Faksimil: WakeUpGlobe SE/Youtube

I allt kaos vi nu går igenom är det viktigt att förstå att just kaos är verktyget negativa makthavare alltid använt för att förändra samhället snabbt i negativ riktning. Falskflagg terror har länge varit en viktig metod, inte minst de senaste decennierna med kulminering vid elfte september. Efter 11 september började kriget mot terrorn som gett våra västerländska regeringar mandat att föra krig, övervaka folket och kraftigt minska mänsklig frihet. Allt för vår trygghets skull.

Ole Dammegård har under flera decennier undersökt terrorn och är idag en av världens absolut främsta experter. Det han fann under sina år med research var INTE muslimska fundamentalister utan just stats-sponsrad terror. Han har blivit expert i att förutspå var man kommer slå till nästa gång och nu varnar han kring en eventuell attack i Sverige möjligen Stockholm.

Ljust nu eskalerar ett enormt uppvaknande som gör att människor börjar förstå hur man kontrollerar samt vilken riktning man vill ta samhället. Det är INTE en riktning de flesta skulle vilja om de visste agendan. Senaste tidens sprängningar i Sverige, kriminalitet, terrorattentat och nu slutligen pandemin som stänger ner hela världen och raserar ekonomin är som vi ser det inget annat än medel för att åstadkomma en stor negativ agenda.

Människor över hela världen reser sig och makten slår ner och nu är det viktigare än någonsin att vi avslöjar negativa planer om samhällsomstörtande verksamhet inifrån våra maktkorridorer innan de sker i den mån det är möjligt.

Vi är mycket tacksamma till alla som delar vidare den här informationen.

Lord Malloch Brown avslöjade: Den brittiska handen bakom kuppen visar sin måttstock igen — Bakom kulisserna

Maloch Brown som är medverkande till röstfusket i USA med Dominionsystemet sitter i Open Society Globals styrelse, det gör Fanny Wallenbergs (född Sachs gift med Marcus Wallenberg) bror också…..Daniel Sachs…. Matthew EhretNovember 17, 2020https://www.strategic-culture.org/news/2020/11/17/lord-malloch-brown-revealed-the-british-hand-behind-coup-shows-its-scales-again/ Ibland berättar en logo exakt vem de är. Det som går in som rött kommer ut som blått Ändrar på det […]

Lord Malloch Brown avslöjade: Den brittiska handen bakom kuppen visar sin måttstock igen — Bakom kulisserna