Övergreppen mot de gamla i coronapandemins Sverige saknar motstycke: “Flockimmuniteten innebar att man behövde offra de äldre” — Katerina Magasin

Gamla som med berått mod sänts in i döden. Som kvävts till döds ensamma i sina sängar, svikna av den “vård i världsklass” som de finansierat med sina skattepengar under många gånger långa arbetsliv. Förtvivlade anhöriga som inte fått ta farväl. Anhöriga som behövt kriga mot vården och som i vissa fall lyckats rädda livet på sina nära och kära. Andra har inte varit lika lyckosamma. Smärta, lidande, ångest, liv som avslutats i förtid – helt i onödan, är de historior som kantar coronapandemin i Sverige. Denna dödsängelstrategi är också svaret på varför våra dödstal skiljer sig så radikalt från andra länders statistik, framför allt från våra nordiska grannars. “Det ligger på nivån brott mot mänskligheten”, säger läkaren Jon Tallinger när jag ringer upp honom. Tallinger var en av de första som började kämpa för de gamlas rätt till överlevnad under våren 2020. “För att klara sjukvården som en konsekvens av att man lät smittan spridas fritt, blev man tvungen att prioritera bort de äldre. Men inga stora medier vill rapportera om hur allt detta hänger ihop”, säger han.

Övergreppen mot de gamla i coronapandemins Sverige saknar motstycke: “Flockimmuniteten innebar att man behövde offra de äldre” — Katerina Magasin