Carl Norberg 2020-11-27 – Glasmästarens barn!

Den kognitiva dissonansen är på en all-time high nivå. Mer än någonsin, människor föredrar nu att hålla konversationen banal. De vill prata om mat, väder och underhållning. De bara vill inte diskutera viktiga frågor som har avgörande betydelse för dem själva, ”konspirationer” eller korruption på regeringsnivå av rädsla för att hamna i en oönskad debatt.

Så för att undvika en debatt eller konflikt om en politisk fråga är det bättre att helt undvika ämnet. Idag på många arbetsplatser förväntar sig arbetsgivare att deras anställda ska undvika diskussioner om kontroversiella ämnen eftersom det inte är bra för arbetsplatsen. Det är trots allt arbetsplatsens lönsamhet som är grunden till dess existens och anledningen till att människor faktiskt finns på platsen. Meningen med livet för många är ju att ha ett arbete att identifiera sig sig med Detta är ett institutionaliserat motstånd till kunskap och det är alla avsiktligt och konstruerat. Detta motstånd är kognitiv dissonans i stor skala.

Så, även om många människor håller på att bli medvetet medvetna till naturen och till den verkliga innebörden av aktuella och politiska händelser både nationellt och globalt, så finns det en stor sållning som pågår och mer än någonsin motsätter sig människor enkel sanning som lätt skulle ha övertalat och fått en vanlig människa för många århundraden sedan att reagera om de hade samma tillgängliga information på sin tid.

Därför vet vi att detta som nu sker är att bredda kunskapsklyftan inom mänskligheten; och denna kunskapsklyftas breddning är en del av ett försök till intellektuell utrotning, ett fenomen som vi vet händer. Meningen är att bara de hårdast formaterade mentala slavarna skall bli kvar och för evigt jaga de solkatter som de kallar för lycka. Tyvärr är många människor så djupt mentalt intrasslade i matrisen av lögner så de kommer sannolikt att dö i matrisen och aldrig ha förstått hur eller varför de dog. Som får leds till slakt.

De minst fritt tänkande individerna som därför har minst benägenhet att verka för en förändring av det rådande paradigmet måste ovillkorligen bli de mest föredragna individerna av systemet.

Någon kanske fortfarande undrar, hur kom vi hit? Kanske på grund av flera faktorer, bland annat att det i dag, är en propaganda som är mycket mer sofistikerad och därmed mer effektiv. Vi har sofistikerade sensationsdrivna massmedier, reklam, radio, TV, Hollywood filmer, tv-spel, tidningar, tidskrifter, sociala medier, mobiltelefonappar och mer. Alla dessa informationskällor är väl rustade för att manipulera det mänskliga sinnet, speciellt med avseende på att dagens människor utsätts för dessa enheter och distraktioner varje dag.

Påminn dig själv om att verkligheten existerar på egen hand och det är inte upp till dig att övertyga vem som helst och alla andra, bara visa dem din sanning som beskriver verkligheten och låt dem erkänna den själva. Inse att vi lever i en tid av ovanlig motståndskraft mot kunskap, eftersom detta motstånd är konstruerat. Inse att det inte handlar om dig och att vinna ett argument eller övertyga andra om din personliga åsikt. Det handlar om att sätta ut vägen för en så objektiv sanning som möjligt – beskrivning av verkligheten och hoppas folk ser helheten för sin egen överlevnadsfördel.

Du kan leda en häst till vattnet men du kan inte tvinga den att dricka.

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Ägare till Angereds kamelcenter åtalas för grova brott — NB Nyhetsbyrån

Företrädare för Angereds planerade kamelcenter misstänks för grova bokföringsbrott. Föreningen har inte fört någon regelmässig bokföring alls, samtidigt som man tagit emot pengar från Arbetsförmedlingen och kommunen i flera år. Föreningen utreds även för grova bedrägerier. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Det omskrivna kamelcentret skulle uppföras i Angered. Det skulle byggas ett stall och en paddock och…

Ägare till Angereds kamelcenter åtalas för grova brott — NB Nyhetsbyrån