Carl Norberg 2020-12-14 – WE HAVE JUST BEGUN THE FIGHT!!! – Donald Trump

”Jag ser er alla i domstol,” lovade Finchem.

I Förenta staternas konstitutionella lag är plenarmakt en makt som har beviljats ett organ eller en person i absoluta termer, utan någon översyn av eller begränsningar vid utövandet av den makten. Tilldelningen av en plenarmakt till ett organ skiljer alla andra organ från rätten att utöva den makten, om inte annat har rätt. Plenarbefogenheter är inte föremål för domstolsprövning i ett särskilt fall eller i allmänhet.

”Vi tar tillbaka våra röstlängder, vi kommer inte att släppa dem,” sa Finchem. ”Det är vad jag påkallar till våra kollegor i både kammaren och senaten att göra, utöva vår plenarmyndighet enligt den amerikanska konstitutionen.”

#CarlNorberg #Defria #RealNews

Chinese military in Canada, Demon rats fired, Sydney Powell’s cases tossed, 5D New Earth Forming

The Chinese military is in Canada confirmed by Rebel News. There’s a lot of military action going on between the border of Maine and Canada. More demon rats are being exposed and being removed from their jobs. This is major victory for the people. Federal courts have dismissed lawsuits by Sydney Powell. I’m also covering the 5D new earth that will be forming as well as the ascension window.