Carl Norberg 2020-12-16 – Är du säker på att du äger dina egna tankar?

”Den medvetna och intelligenta manipuleringen av massornas organiserade vanor och åsikter är en viktig del i det demokratiska samhället. De som manipulerar denna osynliga mekanism i samhället utgör en osynlig regering som är vårt lands verkliga styrande makt. … Vi styrs, våra sinnen är gjutna, vår smak formad, våra idéer föreslagna, till stor del av män som vi aldrig har hört talas om. Detta är ett logiskt resultat av hur vårt demokratiska samhälle är organiserat. Ett stort antal människor måste samarbeta på detta sätt om de ska leva tillsammans som ett väl fungerande samhälle. … I nästan varje handling i vårt dagliga liv, oavsett om det rör sig om politik eller näringsliv, vårt sociala uppförande eller vårt etiska tänkande, domineras vi av det relativt lilla antalet personer … som förstår de mentala processerna och det sociala massornas mönster. Det är de som drar i trådarna som styr allmänhetens sinne. ”

– Edward Bernays, propaganda 1928

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Carl Norberg föreläser: Spionfabriken Sverige — NewsVoice

WARZONE. Carl Norberg föreläser om de svenska företagsintressen och personer som mer än något annat format vår historia under 1900-talet fram till idag. Drivkraften har alltid varit att vinstmaximera och där anses inget pris i mänskligt lidande vara för högt, skriver De Fria. Carl Norberg går igenom den första halvan av förra århundradet och framväxten…

Carl Norberg föreläser: Spionfabriken Sverige — NewsVoice

#CarlNorberg #DeFria