Reiner Fuellmich and Dr. Mike Yeadon (former Vice President and Chief Science Officer for Pfizer) — Life, Death and all between

Why currently used PCR tests can never show a corona infektion…and a lot more Dr. Mike Yeadon Dr. Reiner Fuellmich Viviane Fischer Dr. Justus P. Hoffmann Antonia Fischer Dr. Clare Craig Source: Reiner Fuellmich and Dr. Mike Yeadon (former Vice President and Chief Science Officer for Pfizer)

Source: Reiner Fuellmich and Dr. Mike Yeadon (former Vice President and Chief Science Officer for Pfizer)

Reiner Fuellmich and Dr. Mike Yeadon (former Vice President and Chief Science Officer for Pfizer) — Life, Death and all between

Fängelsedomar har utdömts mot regeringens ministrar inklusive statsminister Stefan Löfven — Bakom kulisserna

Detta brev har nu tilldelats Regeringen och Stefan Löfvén. På länkarna nedan kan ni följa hela rättegången (3 timmar). Tribunal Förhållningsorder stoppar COVID-vacciner -5G som folkmord; Bill Gates & George Soros livstidsfängelse I – 2:55:46 International Tribunal: Nödförbud som stoppar COVID-vacciner, 5G över hela världen som folkmord; Avkunnar dom över Pandemiska förövare Bill Gates & […]

Fängelsedomar har utdömts mot regeringens ministrar inklusive statsminister Stefan Löfven — Bakom kulisserna

Vädjan till poliser att våga se korruptionen

Faksimil: WakeUpGlobe SE/Youtube

Ett fördjupande samtal med för detta polis Conny Andersson kring korruptionen inom polismyndigheten och samhället i stort.

Sverige har en bra poliskår med till största delen duktiga och goda poliser som vill tjäna folket. Men vi har också en mindre del poliser som är djupt korrupta och har en helt annan agenda och funktion. Inte sällan sitter de korrupta poliserna på chefsposter vilket skapar stora problem för brottsbekämpningen.

Med detta öppna samtal vill vi förmedla en lite annan bild av makten i samhället för de som jobbar inom polismyndigheten. En verklighet som borde vara på nyheterna men som det sällan pratas om alls.

Vi riktar också en vädjan till uppvaknande krafter att samverka med polisen i så stor utsträckning det går. Samtala och söka förståelse istället för att gapa och skrika. När vi backar polisen så backar de oss i den mån de kan.