Carl Norberg 2020-12-28 – Folksuveränitetsprincipen – Korruption i öppen dager!

Studier på länder med omfattande och vidsträckt korruption på regeringsnivå har visat att de politiska institutionerna i respektive land formar korruptionens mönster. Att landet har instrument för att bestraffa korruption minskar dess förekomst. Korruption är mindre i länder med demokrati, pressfrihet, parlamentarism, decentralisering och politisk stabilitet.

Det finns inget tydligt samband mellan graden korruption och den allmänna kriminaliteten i landet, men i länder med mycket stöld, bedrägerier och brott där gärningsman och offer känner varandra är korruptionen något högre. Korruption i demokratier är bara möjlig om allmänheten saknar kännedom om brotten, varför pressfrihet, checks and balances, transparens (och decentralisering) och tillgång till information minskar förutsättningen om det finns en politisk utmanare till makteliten, jämför politisk klass.

En av de viktigare faktorerna som motverkar korruption är politisk ansvarighet vilket exempelvis kan gestalta sig i att landet har en stark opposition.”

Det är väl ändå inte på så vis att det ser ut som det gör för att det har varit själva syftet hela tiden – kunna göra korruptionen till institut – att gömma i öppen dager…eller?

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.

ZOOM IS CHINESE ENTITY, CORONA VIRUS NOT ISOLATED, DEFENCE BILL VETOED, WISCONSIN VOTES ILLEGIMATE,

Zoom video conferencing has connections with China. It’s not safe to use the video conferencing platform. New York is fighting back against Andrew Cuomo lockdown restrictions and is winning. CV scam virus has not been isolated, more evidence being shown this is a massive fraud committed against humanity. Trump vetoed National Defence bill. There is hope in Wisconsin as judge over turned 200,000 illegimate votes for Biden. Nashville attack has to do with Deep State attacking the internet infrastructure providing internet services for the White Hats. I’m giving updates on the great conjunction update. I’m also exposing traitors that are close to the POTUS.

Mats Knutson: Löfven utnyttjar coronakrisen för att få mer makt – Analys sammanfattas — NewsVoice

Mats Knutson som är inrikespolitisk kommentator på SVT skriver att Stefan Löfven utnyttjar coronakrisen för att samla mer central makt. Inlägget Mats Knutson: Löfven utnyttjar coronakrisen för att få mer makt – Analys sammanfattas dök först upp på NewsVoice.

Mats Knutson: Löfven utnyttjar coronakrisen för att få mer makt – Analys sammanfattas — NewsVoice