I Socialdemokraternas Sverige gynnas främst utländska kriminella män – medan kvinnor, barn och gamla far allt mer illa — Katerina Magasin

Senaste tidens debatt har präglats av prat om konservativa partiers påstådda försök att inskränka den svenska aborträtten och att det på något sätt skulle vara ogynnsamt för kvinnor om socialdemokraterna ihop med Centerpartiet och Miljöpartiet inte längre bestämde i Sverige. Jag lyssnar på Annika Strandhälls när hon slår sig för bröstet och hävdar hur mycket hennes parti gjort för jämställdheten. Men sanningen är att det bara är politiska floskler. Den enskilt största grupp som idag gynnas i Sverige är kriminella utlänningar, främst unga män. Gamla människor behandlas exempellöst illa. Barn lider. Kvinnor vågar knappt gå ut med sina hundar. Januarimånad är knappt slut men männen som numera härskar i vårt land har redan bjudit på tre spektakulära balkongflygningar med katastrofal följd för de kvinnor som kastats ut. Alliansregeringen Löfvens Sverige är trasigt, splittrat, allt fattigare, med hisnande skatteslöseri och en ekonomiskt skriande orättvis politik samt växande arbetslöshet. Vårt vackra land är allt mer miljöförorenat som följd av huvudlös nedläggning av fungerande kärnkraftverk som ger ren och billig energi, men framför allt har samhället under socialdemokraterna blivit mycket mer ojämställt och farligt för kvinnor, barn, gamla och djur. Vinnarna är de kriminella männen – framför allt medborgare i flera av världens mest ojämställda länder, som likt kungar härjar i ett av konflikträdsla darrande Sverige.

Den 29 januari 2021 twittrar Annika Strandhäll:
B Söder (Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och före detta talman, min kommentar) ville ha en kommentar. Att få företräda S i jämställdhetsfrågor är otroligt fint. Vårt parti har stått bakom varenda viktig jämställdhetsreform i vårt land i modern tid. Det har format bilden av Sverige som ett av världens mest jämställda länder. https://fb.watch/3kj09Tf0Z6/

Hon talar om bilden – ja. Verkligheten är en annan…

I Socialdemokraternas Sverige gynnas främst utländska kriminella män – medan kvinnor, barn och gamla far allt mer illa — Katerina Magasin

Facebook Will Reduce Political Content in Newsfeed — Christian Research Network — Truth2Freedom’s Blog

“Many on the Left have faulted social media companies like Facebook for allowing misinformation to spread on the platforms. While some of these criticisms are legitimate, much of what leftists dub “misinformation” actually involves legitimate dissent from the Left’s political narrative.” (Tyler O’Neil – PJ Media)  On Wednesday, Facebook CEO Mark Zuckerberg announced the company […]

Facebook Will Reduce Political Content in Newsfeed — Christian Research Network — Truth2Freedom’s Blog

Historiens största folkbildningskampanj! – Carl Norberg 2021-01-29

Vi är bokstavligen en projektion av vårt eget medvetande. Resten är upp till oss själva om hur mycket vi låter den illusoriska projektion som framför oss bestämma vår uppfattade verklighet sanning.

När vi börjar att mer till fullo förstå den enorma betydelsen av detta faktum börjar saker och ting verkligen att förändras. Detta kommer inte läras ut eller ens följas av matrisen av scientism, utbildning – och medienätet av lögner, eller bländande, bindande religiösa dogmer. Men när denna sanning upptäcks, upplevs i själva verket detta som det måste vara, en majestätisk tillvaro öppnar upp sig för sådana härliga vyer över egenmakt och möjligheter att mycket av grepp från all yttre påverkan och begränsande tankeföreställningar faller bort som om de aldrig existerat i första läget.

Det finns ingen större drivkraft än den ostoppbara kraften i en känsla. Vi delar förståelsen för smärtan hos alla dem som fortfarande befinner sig instängda och bländade av det stora bedrägeriet, och genom vår kontakt och de känslor vi upplever så bygger vi oss själva en skyldighet att vakna till vår största befogenhet av ett medvetet medvetande tillstånd om och i oss själva och om möjligt att bidra till omvandlingen vi alla längtar efter, genom att utgöra den förändring vi vill se i vår omvärld.

Bara inte ge upp, det är allt. Det finns gott om fallgropar på vägen eftersom det är vad detta lärande och odlande av erfarenhet handlar om, så man vänjer sig att falla för att kunna resa sig lättare. Fler måste resa sig för att kunna gå tillsammans. Det är bara att lära av det och hålla på. Det finns många nivåer av uppvaknande, men var och en är mer häpnadsväckande än den förra. Vad som ska driva oss är dock inte bara vägen för en underbar personlig upptäckt, även om det är en stor del av det hela, utan det är för att komma åt de resurser vi behöver för att ytterligare lösa upp snaran som förbinder dem som fortfarande är omedvetna om sin egen situation inom denna lägre värld av kontroll och svek. Vår egen frihet gör andra mer fria – tillsammans.

Verkligheten antyder vad som ligger under dessa lager av illusion, av vilken den lägsta är det syntetiska matrisen av bedrägeri som har medvetet lagts till för att snärja mänskligheten under ett självpåtaget förtryck.

Även den fysiska världen är en nästan bara rå känsla som manifestation av det intrikata arbetet av skapelsen, men ändå en glädje att uppleva! För att förverkliga oss finns knappt mer än flyktiga glimtar av den häpnadsväckande verklighet som är obegriplig … allt, och det är bra, tro är begränsande inneslutningssystem. Erfarenhet är vad vi siktar på. Att se oss själva – att ut – göra.

Visst det finns många typer och nivåer av sanning, eftersom den alltid förblir en enskild betraktelse, men den ultimata sanningen – alltså verklighet, som bara existerar nu – är i grunden en evig pågående interaktiv upplevelse med vårt sammankopplade medvetet medvetna universum, inom vilket vi alla finns magnifikt och unikt sammanvävda, men som inte kan övergripa med medveten medvetenhet till mer än vår enskilda del, men vi utgör likafullt en del av alltet, men vi måste både leva och dö som individer. Det är samma kreativa källa som vi bara knappt kan förnimma – känna levande i oss själva – ibland vid tidpunkter då inte dissonans stör vår nuvaro, men som vi ändå ser i ljuset av den magnifika omvärlden genom våra av våra intuitiva själar. Vi har en långt större potential inom oss själva än vad vi hittills har förmått utnyttja enskilt och tillsammans.

Att veta vad som verkligen händer runt omkring oss, det är bara början. Insikten om att i själva verket är allt ett påtvingat psyko-andligt fängelse som byggdes grundat på avsiktlig bedrägeri, det är helt enkelt porten. Vi behöver inte spendera resten av våra liv som beskrivande hur de gör, vad de gör och hur illa det är i ett nästan neurotiskt hysterisk tillstånd. Vi kan gå vidare med oss och i oss själva, vi kan göra ut den förändring vi vill vara.

Det är helt enkelt en annan nivå av inneslutning om vi inte håller på framstegen mot ett fullständigt uppvaknande långt utöver gränserna för vår medvetna medvetenhet så blir vi fast i oss själva och under påverkan av deras inneslutning, de som har smidit samman systemet!

43 svenskar döda efter coronavaccinering

Publicerad 28 januari 2021 kl 19.01

INRIKES. Antalet dödsfall som rapporterats in till Läkemedelsverket som misstänkta biverkningar av coronavaccinet ökar snabbt. Nu har 43 sådana dödsfall registrerats, enligt Läkemedelsverkets senaste rapport.

I måndags skrev Fria Tider om att dödstalet efter vaccineringen då var uppe i 23.

Nu har ytterligare 19 dödsfall rapporterats in, vilket avser Pfizers vaccin. Ytterligare ett dödsfall har rapporterats knutet till Modernas vaccin, och den totala siffran är därför på 43.

Det handlar om personer som har dött som en misstänkt biverkning av covid-19 och ”spontant” rapporterats in till Läkemedelsverket.

Sammanlagt har 390 rapporter om misstänkta biverkningar kommit in, varav 145 klassas som allvarliga.

Fria Tider är fortfarande den enda media som rapporterar om Läkemedelsverkets siffror över vaccindödsfall.

Artikeln har uppdaterats med dödsfallet kopplat till Modernas vaccin.

Källa: Fria Tider