Vinnarpodden: Vikten av bra ledarskap

Education4Future/Youtube

Education4Future

I detta specialavsnitt av Vinnarpodden gästas Alexander av ingen mindre än föredragshållaren, utbildaren och relationscoachen Lennart Matikainen. Ämnet för avsnittet är ledarskap och varför detta är såpass viktigt inom den offentliga, privata och personliga sfären. Vad kännetecknar ett bra respektive dåligt ledarskap? Samt dåliga respektive bra ledare? Är dåligt ledarskap anledningen till dagens samhällsutveckling och vad kan man i så fall göra för att ersätta det med ett bättre sådant? Dessa är frågor som Alexander & Lennart berör och besvarar i dagens specialavsnitt.