Peter Hultkvist anmäls för missfirmelse och skymfning av Olle Ljungbeck — Utanför åsiktskorridoren

Till polismyndighet i Gävle och Stockholm “Anmälan mot försvarsminister Peter Hultqvist. Undertecknad anmäler härmed försvarsminister Peter Hultqvist för missfirmelse och skymfning av mig personligen, när han kallat Sverigedemokrater för grisar. Eftersom han använt uttrycket på ett generellt/allmängiltigt sätt har han därmed inkluderat alla politiskt anslutna till Sverigedemokraterna. Som därtill varande minister är det oförsvarligt att använda…

Peter Hultkvist anmäls för missfirmelse och skymfning av Olle Ljungbeck — Utanför åsiktskorridoren