mRNA-vaccinen och proteinsyntesen

Den Trådlösa Teknik - Det Tysta Miljögiftet

Jag har uppdaterat mina kunskaper i proteinsyntesen, som ingår i 30 hp i biologi på högskolan/universitet. Jag har läst detta för drygt 37 år sedan, men proteinsyntesen är densamme, då som nu.
Som allt i livets skapelse är även proteinsyntesen både komplex och en mycket välordnad process. Så jag beskriver det enkelt:
.
mRNA är en mall av en liten bit av DNA för att tillverkar olika proteiner av aminosyror som vi behöver i kroppen, som blodprotein, muskelprotein mm.
Proteinsyntesen kan både ske i cellen och utanför cellen.
Kroppen behöver ett visst protein. Den del av vårt DNA öppnas från ett visst ställe till ett visst ställe, där informationen finns för just det proteinet. På denna sträcka tillverkas en mall, mRNA, som transporteras till ribosomerna. mRNA lägges på ribosomernas yta och där plockas aminosyrorna ihop utifrån mRNA:s mall och skapar då ett protein som kroppen behöver som byggsten.
.
mRNA…

Visa originalinlägg 204 fler ord

Scandinavia in medio – Carl Norberg 2021-02-05

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

Försvarsmakten har fått en hemställan från polisen om att hjälpa till med gränsbevakningen mot Norge, rapporterade SvD igår.

Samtidigt…

”Norska stugägare vann över staten
De norska stugägare som gick till domstol för att slippa karantänplikten efter besök sina stugor i Sverige har vunnit mot staten.

Stugägarna krävde att få rätt att åka till sina hus på andra sidan gränsen utan att tvingas underkasta sig karantän vid hemkomsten. Nu går Oslo tingsrätt på deras linje och framhåller att kraven på karantän är ett intrång i stugägarnas rörelsefrihet och rätt till respekt för hem och familjeliv. Därmed ses karantänkravet som ogiltigt.

Sex personer som äger fritidshus i Sverige har gått i spetsen för stämningen – som ett tusental stugägare har ställt sig bakom. Det var i november som Norges regering med anledning av covid-19 beslutade om karantänplikt för stugägare i Sverige. ”

Covidiotin är precis som anförts de senaste veckorna intellektuellt död!

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!