WAKE UP CALL | World Freedom Alliance: Copenhagen – Covid Is A Manufactured Crisis, An Illusion Meant To Destroy The Global Economy And Usher In An Orwellian Nightmare Of Global Oppression! – Robert F Kennedy Jr

Film produced by Oracle Films

The World Freedom Alliance gathers in Copenhagen, Denmark to bring together the world’s most prolific freedom-fighters. Centering around a political rally of JFK21, this documentary features the latest comments from Andrew Kaufman, Catherin Austin Fitts, Dolores Cahill and many other members of the WFA in 2021.

See Also: People have no power … REALLY? Take a look at this and please share with everyone you know … https://wp.me/p19seq-9sC

Tyst i gammelmedier om att coronavaccinationer inte får vara tvingande – och att ovaccinerade inte får diskrimineras

Ytterst få tidningar och webbsidor i Sverige har rapporterat att Europarådet den 27 januari 2021 i en resolution slog fast att coronavaccinationer inte får vara tvingande och att personer som av olika skäl inte kan eller vill vaccinera sig INTE får diskrimineras på grund av detta. Tidningen Nya Tider är en av de få medier som heltäckande skrivit om den integritetsvärnande resolutionen 2361, som dessutom innebär att medlemsländer är skyldiga att aktivt upplysa sina medborgare om den valfrihet man har. Det här är något alla i Sverige och andra länder nu kan hänvisa till. Troligen är det just därför mainstreammedierna inte nämner det med ett ord och Europas regeringar inte låtsas om det. Det är dock positiva nyheter för alla som känner olust inför att i framtiden eventuellt tvingas bära digitala covidpass för att få göra något så självklart som att gå på restaurang eller konsert eller att resa, något som bland annat Danmark under den gångna veckan flaggade sina planer på.

Coronapandemin har onekligen försatt världen i ett tillstånd som inte liknar något annat i modern tid. Att myndigheter och politiker inte alltid vet vad de står inför eller hur de bör agera är också tydligt nu när ett år gått sedan Folhälsomyndighetens chef självsälert deklamerade att Corona inte kommer att spridas i Sverige. Det är inte utan att man som privatperson allt som oftast känner sig som ett försöksdjur utan möjligheter att själv styra sitt liv, något som blev ännu mer påtagligt när först danska och sedan svenska myndigheter började prata om digitala coronapass, vilket i princip skulle innebära att man delar upp befolkningen i första och andra klassens medborgare. I Sverige förbjuder så länge lagen ofrivilliga medicinska ingrepp. Mer akut är frågan om regeringar kan utöva så starka påtryckningar på befolkningen, så att det blir närmast omöjligt att leva ett normalt liv utan att ha vaccinerats mot corona – en vaccination som det i dagsläget inte finns tillförlitliga data kring och där det också finns en uppsjö leverantörer vars vaccin har varierande effekt. Till exempel rapporterade TV4 så sent som igår att gamla människor som fått två doser vaccin trots detta förvägras träffa sina anhöriga och tvingas fortsätta isolera sig på sina boenden, något som fått flera av dem att uppvisa suicidala tendenser. Vilken är då nyttan av vaccinationen, kan vän av ordning fråga sig? Är inte meningen att vi ska få leva som vanligt om vi vaccinerar oss? [….]

Källa: KaterinaMagasin

Att kontrollera sitt ego – Carl Norberg 2021-02-08

#CarlNorberg#DeFria

” Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. ” Genom mitt fel, genom mitt fel, genom mitt mycket stora fel.

‎Labels are the intellectually lazy man’s lost thinking, the more derogatory the better to feel superior when it blows stingy of self-righteous indignation or of despair as the victim of communication. Especially when it comes to personal relationships (and making no mistake with that, our culturally conditioned ”hope” and ”believe” is of extremely personal nature) is rarely logic or real reason what is put on the rush out against one label or another, carefully disguised as knowledgeable fact. All this is done by ourselves to show our unwavering conviction for truth, justice and our honest way, with less we seem weak and indecisive to our ego-centric slave colleagues. Believe what you want, but you shy away from letting them see your sweaty indecision and your insecurities.‎

Även de som har förlorat all tro på möjligheten att korrigera den nuvarande situationen och bara helt enkelt väntar på den ” oundvikliga” kollapsen och återuppståndelsen, har fortfarande kvar hoppet och tron på att när kollapsen är komplett och skräpet har rensats bort så kommer ett nytt system ta sin början och kommer att dyka upp. Det är alltså indirekt, men det går tydligt att utläsa att de mest ansvariga för ”imperiets” nedgång kommer att rensas bort från systemet, vilket banar vägen för förståndet att återvända och en ny era att följa, en renässans om man så vill, en rensning av smuts, förfall och korruption som föryngrar sinnet och den politiska kroppen. Det är de och det är dom.

Sett ur detta perspektiv, hur kan någon påstå detta inte är oförfalskat hopp och tro, speciellt när tusentals år av historia visar att detta inte kommer att vara fallet? Ändra vi inte på oss själva så ändrar vi på ingenting alls. Självklart, om vår historia manipuleras och förändras för att medvetet hålla oss vilse i den historiska vildmarken, hur kan vi då lära oss av våra förfäders misstag om vi inte alltid ifrågasätter våra historiska beskrivningar? Men vid något tillfälle under vår mognadsprocess behöver vi verkligen ta personligt ansvar för vårt hopp och tro kring yttre betingelser och allt vad de bygger upp. Jag antar att detta förklarar varför så många förblir barnsliga i tanke och handling. Så bra som vi kan förstå oss själva, bara så bra kan vi förstå vår omvärld. Ja, hoppet sägs vara det som sist lämnar oss, men därför få vi inte heller hålla oss med orimligheter om vi inte vill bli galna.

Först när uppenbart falskt hopp och tro är noggrant rotlöst och förstörs, och därefter ersätts med medvetenhet om vårt personliga ansvar att vara ärliga mot oss själva i alla våra angelägenheter, kommer dessa självdestruktiva cykler ha kommit till ett slut. Vi påstår inte att någon är ansvarig för allt som är fel med världen idag, inte heller är det hans eller hennes ansvar att fixa allt. Men vi föreslår att vi är ansvariga för att städa upp vårt eget hus och att vi nu måste ta detta ansvar på allvar.

När vi börjar denna process upptäcker vi snabbt att vi har burit runt tiotals kilo av onödig kognitiv och emotionell tyngd, en onödig börda som har fördunklat vår vision och förståelse från födseln och samtidigt lämnar oss kognitivt impotenta, känslomässigt omogna med försämrade utvecklingsmöjligheter. Som individer kan vi inte förändra världen idag. Men vi kan förändra oss själva, och på så sätt kan vi plantera frön som kommer att förändra världen i morgon. Det hela börjar inom oss själva.

#CarlNorberg#DeFria

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!