Asociala medier – Carl Norberg 2021-02-12

Asocial = samhällsfientlig, samhällsoduglig, osocial, missanpassad, avvikande, kriminell, utanför samhällets normer, antisocial, antropofob, samhällsfrånvänd

Det gick bra för techjättarna att hålla på med censur i det fördolda genom skuggblockeringar och begränsande algoritmer mot alla de med för systemet oönskade åsiktsyttringar, inte lika bra efter att de varit tvungna att bekänna färg och göra det så hela världen kan se vad de sysslar med, något de helt säkert inte gjorde för att de ville… Konsekvenserna börjar bli kännbara nu av att ha blockerat plattformens draghjälp i form av f.d president Donald Trump då Twitter uppges ha förlorat 1,14 miljarder 2020. Allt fler förstår helt enkelt att vi inte kan ha enskilda vinstmaximeringsintressen i kontroll över åsiktskorridoren…

Först sade ju alla vad de ville, sedan fick vi yttrandefrihet, sedan fick vi sociala plattformar, sedan fick vi hatspråk!

Om du inte förstår varför du bör dela information som denna, så är det ju så tyvärr… Du kanske är asocial utan att veta om det?

#CarlNorberg#DeFria#RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!