Nya förslagen: Gallerior, gym och restauranger ska kunna stängas

Regeringen föreslår nya åtgärder för att kunna genomföra mer omfattande nedstängningar av verksamheter som gallerior, gym och restauranger. Samtidigt får museer hålla öppet och publikgränsen för utomhusevenemang kan komma att ändras.

Under en pressträff under onsdagsmorgonen presenterade socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) nya förslag på fler åtgärder för att stänga ner verksamheter som gallerior, gym, restauranger, butiker och temaparker.

– Den sjunkande smittspridningen har avstannat. Det är oroväckande. Det finns en påtaglig risk för en tredje våg av smittspridning, säger Lena Hallengren.

Om smittspridningen ökar mer ska regeringen kunna stänga ner alla verksamheter av en viss typ, till exempel restauranger eller butiker, i hela landet eller i en viss region. Vad som krävs för att en sådan nedstängning ska ske är fortfarande oklart.

– Det kan bli aktuellt att stänga ner delar av Sverige, säger Lena Hallengren.

Regeringen vill även ge kommunerna befogenhet att besluta om förbud mot att vistas på platser där det kan finnas en påtaglig risk för trängsel.

– Den som bryter mot det förbudet riskerar böter på 2 000 kronor, säger Hallengren.

Museer och publikgräns

Museer och konsthallar rekommenderas att öppna upp på ett säkert sätt. Verksamheterna ska förhålla sig till samma regler som exempelvis butiker och gym från 11 mars, efter förslag från regeringen. Många har redan delvis öppet, men nu gäller det alltså för alla museer och konsthallar i hela landet.

Begränsningen på max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska bli mer flexibel i ett nytt förslag. Det innebär en varierande maxgräns utifrån risk för smittspridning och utifrån olika evenemangskategorier: inomhus, inomhus med sittplatser, utomhus, motionslopp och liknande idrottstävlingar.

Nöjesparker, djurparker och temaparker ska omfattas av ett mer enhetligt regelverk, och verksamheter som till exempel djurparker, som inte haft några begränsningar, ska få samma begränsningar som nöjesparker.

Remisstiden på de nya förslagen, då Folkhälsomyndigheten ska lämna synpunkter, är till och med den 26 februari.

Källa: SvT

Migra­tions­verket varslar om uppsäg­ningar

Migrationsverket fortsätter att anpassa myndigheten utifrån nya behov och förutsättningar. Därför anmäler Migrationsverket idag, onsdag, varsel till arbetsförmedlingen gällande 192 anställda.

Migrationsverket har under flera års tid minskat på verksamheten som en följd av att antalet som söker asyl i Sverige minskat kraftigt.

– I vårt mottagningssystem har vi idag ungefär en fjärdedel så många inskrivna som vi hade under 2016. Det påverkar hela myndigheten och det behöver vi anpassa oss efter, säger Mari Mild, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Hon menar att varslet ska ses i skenet av att Migrationsverket under flyktingsituationen 2015 behövde växa kraftigt och som mest har 8 400 medarbetare varit anställda på myndigheten. Idag har Migrationsverket 5 900 anställda.

– Idag ser myndighetens uppdrag också helt annorlunda ut än för bara några år sedan. Vi har gått från att domineras av asylprövning och mottagningsfrågor till att hantera förlängningsärenden och andra typer av tillståndsfrågor, säger Mari Mild.

Varslet berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar och påverkar sammanlagt sex län. Hur många av de 192 medarbetarna som varslet berör och som slutligen sägs upp är för tidigt att säga. Ett varsel till Arbetsförmedlingen ska endast ses som en indikation om att det kan komma att ske uppsägningar. Naturlig personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer kan påverka antalet som slutligen sägs upp på grund av arbetsbrist.

– Vad som händer nu är att vi inom kort kommer att inleda förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, säger Mari Mild.

Det är först efter att dessa förhandlingar är avslutade som det går att ge tydliga besked om vilka medarbetare som slutligen blir omplacerade till en ny tjänst eller som får ett besked om uppsägning. Senast förra året varslades 318 medarbetare. Hur många av dessa som slutligen sagts upp på grund av arbetsbrist är inte klarlagt ännu. Om det blir ytterligare varsel att vänta under året går inte att säga i nuläget.

Källa: Migrationsverket