Johan Westerholm: Så leder “Knazbollah” vägen för Socialdemokraterna i kyrkovalet — ProjektSanning

Valet till kyrkomötet är en generalrepetition inför 2022 års val till riksdagen. Där partiet visar vägen, både organisatoriskt och ideologiskt och ger både en prognos och förklaring till hur Socialdemokraterna under ”Knazbollahs” ledning kommer att utvecklas. Socialdemokraterna efterlevde inte den separering av kyrka och stat som partiet drev fram och beslutade om. Där grundtanken var…

Johan Westerholm: Så leder “Knazbollah” vägen för Socialdemokraterna i kyrkovalet — ProjektSanning