Denna pamflett går ut idag till makthavare, tidningar, läkare, universitet, Radio & TV, forskare…

Bakom kulisserna

2021-03-05

Som information till dig!

Denna pamflett går nu ut i massupplaga, skickas enskilt till makthavare av alla slag, politiker, journalister, läkare, chefer på universitet, radio-tv, forskare m fl. Inga referenser till faktastyckena medföljer, men finns att delge den som seriöst så kräver.

Se bilaga! Läs den, om du därefter ändå bestämmer dig för att ta vaccinet (som inte är något vaccin!), så är du bara att beklaga!

 

Visa originalinlägg