SCB:s investeringsenkät visar kraftigt minskad investeringsvilja hos företagen | Nya Tider

Life, Death and all between

Investeringar möjliggör framtida produktion och intäkter, det är en grundläggande regel för all ekonomisk verksamhet. Investeringstakten i olika samhällssektorer följs därför upp noggrant och utgör en viktig del av bedömningsgrunden för hur ekonomin kommer att utvecklas i framtiden. Statistiska Centralbyrån, SCB, levererar sådan statistik kvartalsvis utifrån en investeringsenkät till näringslivet. Den senaste rapporten, den 5 mars , visar en kraftig nedgång för investeringarna 2020 (-9 procent) och en prognos för en ännu större minskning för 2021 (-11 procent). Det är en oroande utveckling.

Source: SCB:s investeringsenkät visar kraftigt minskad investeringsvilja hos företagen | Nya Tider

Visa originalinlägg

Riksdagsminoritet drev igenom bidraget: 150 skattemiljarder till EU:s stödfond

På onsdagen sade en majoritet av riksdagen ja till att finansiera EU:s kontroversiella coronafond med 150 miljarder svenska skattekronor. Detta trots stora hål i den svenska välfärden och kris i den inhemska ekonomin. Endast Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej.

Omröstningen i i den på grund av coronapandemin nedbantade riksdagen slutade med siffrorna 27 ja, 15 nej och 14 avstår. Det var således fler som inte röstade ja än som gjorde det.

Fonden ska dela ut pengar till EU-länder med ännu sämre ekonomi än Sveriges. Kritik har samtidigt riktats mot att dessa länder hamnat i den situationen av egen förskyllan, inte på grund av coronapandemin och att inte länder som tar budgetansvar bör straffas genom att tvingas betala för länder som agerat statsfinansiellt ansvarslöst, däribland Grekland, Spanien och Italien.

Det har också framförts en mer principiell kritik mot fonden som tar avstamp i att EU centralt inte har någon beskattningsrätt, det har endast de enskilda medlemsländerna. Fonden, menar man, är ett avsteg från principen om finanspolitisk samverkan som Sverige i den folkomröstning där vi sade nej till euron valde att stå utanför.

Sverige ska parallellt med att man betalar in 150 miljarder till stödfonden också fortsätta betala den vanliga EU-avgiften som idag uppgår till 35 miljarder kronor varje år.

Tre gånger mer än försvaret, fem gånger mer än polisen

150 miljarder är tre gånger mer än vad hela det svenska försvaret kostar om året och fem gånger mer än polismyndighetens budget.

Sammanlagt ska motsvarande 8 000 miljarder kronor slussas in i fonden. Huvudsyftet uppges vara att inte skapa slitningar i EU-samarbetet så att fler länder lämnar unionen, antingen frivilligt eller genom tvång för att de inte lever upp till de ekonomiska villkoren.

Statsminister Stefan Löfven har försvarat fonden med att ”den kommer att löna sig i längden” att vara solidarisk med de misskötta ekonomierna i Sydeuropa. Även Moderaternas ledare Ulf Kristersson har meddelat sig vara av den uppfattningen

Jimmie Åkesson: ”Ansvarslöst”

Sverigedemokraterna partiledare Jimmie Åkesson är av en annan mening och kallar beslutet för ”ansvarslöst” och har varit särskilt kritisk till att M och KD som SD ser som framtida regeringspartners efter valet inte att ned foten mot mångmiljardrullningen.

Samnytt har tidigare under onsdagen kommenterat beslutet i ett avsnitt av Samnytt TV: Rakt på som kan ses nedan.

Källa: Samnytt

Bildt blir vaccintopp på WHO

UTRIKES. Carl Bildt (M) har fått ett nytt toppjobb som ansvarig för spridning av vaccin på Världshälsoorganisationen (WHO). Det uppger Regeringskansliet för TT.

Den före detta statsministern kommer att fungera som ett särskilt sändebud för WHO:s projekt ACTA, som verkar för snabbare utveckling och tillgängliggörande av vaccin, behandling och diagnostik.

Per Olsson Fridh (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, kommenterar utnämningen i en skriftlig kommentar till TT:

”Global tillgång till vaccin, diagnostik och behandling mot covid-19 är enormt viktigt för att vi ska få ett slut på pandemin och motverka dess effekter världen över. Jag välkomnar att WHO har utsett Carl Bildt till särskilt sändebud för samarbetet ACT-Accelerator.”

Källa: Fria Tider

#WHO