Vinnarpodden special – Ensamheten: Den utbredda lönnmördaren

Education4Future

I detta specialavsnitt av Vinnarpodden så behandlar Alexander och Lennart ämnet ensamhet och varför denna har blivit en utav våra svenska folksjukdomar. Ensamheten har i Sverige inte enbart blivit en folksjukdom bland många andra utan även en tyst och effektiv lönnmördare som ruinerar folks liv och hälsa, samtidigt som den försvagar samhället på många olika sätt. De går igenom hur Sverige så snabbt blivit ett utav världens ensammaste länder, vilka effekter det får på folkhälsan och folks livskvalité men framförallt vad som kan göras för att mota den i grind. Dvs, vad som kan göras för att inga svenskar ska behöva känna sig ofrivilligt isolerade och/eller utestängda från de sociala gemenskaper och sammanhang som är så avgörande för folks hälsa och välbefinnande.

Sen vill de gärna poängtera vikten av produktiv och nödvändig ensamhet mellan varven. Denna skiljer sig mycket från den destruktiva och ofrivilliga sorten vi sett breda ut sig i vårt land i det att den produktiva ensamheten är ett nödvändigt ont. För ibland behöver även de mest utåtriktade och pratglada få vara ensamma genom att varva ned och bara sitta en stund i tysthet och stillhet för att kunna samla tankarna. På detta sätt får både själen och hjärnan den ro, sinnesfrid och återhämtning som den faktiskt behöver. Att hjärnan hos många svenskar idag aldrig får komma bort från bakgrundsbruset anser de nästan vara ett lika utbrett folkhälsoproblem som den destruktiva ensamheten.

# 42 Medborgarskapsfrågan – och problemet som inget riksdagsparti har en lösning på

Det pågår en debatt om att dra in välfärd för icke-medborgare, vilket är sunt förnuft och en självklarhet i alla länder. Men ett större problem, som ingen journalist eller riksdagspolitiker pratar om, är de hundratusentals välfärdsturister som redan blivit svenska medborgare. Förra året slog Sverige rekord i antalet utdelade medborgarskap – över 80 000 – och de vanligaste ursprungsländerna är i Afrika och Mellanöstern. Dessa personer har redan full tillgång till välfärdssystemen på livstid.

Sverigedemokraternas återvandringspolitik bygger helt och hållet på frivillighet och riktar sig mot icke-medborgare.

Med frivillig återvandring kommer vi inte ens upp i en promille av de volymer som behövs (uppemot en miljon probleminvandrare ska återvandra).

Varför skulle samhällets mest missanpassade invandrare avsäga sig rätten till livslång skattefinansierad svensk välfärd, värd tiotals miljoner kronor – för att istället ta emot några tiotusen i fickpengar och åka hem?

Vi behöver en effektiv återvandringspolitik där vi, svenska folket, bestämmer vilka som får bo kvar och vilka som måste åka hem. Det är vårt beslut – inte deras – om de får bo i vårt land eller inte. För att uppnå de enorma volymer som krävs – upp till en miljon – måste återvandringen ske huvudsakligen med tvångsmedel. Återvandringsverket ska gå igenom samtliga uppehållstillstånd och medborgarskap, och fatta beslut om eventuell återvandring.

Inget annat kommer att fungera.