Migrationsverket erkänner: Ingen koll på anhöriginvandrare

Efter att Riksrevisionen tidigare i år kom med en rapport där man kritiserade hur Migrationsverket, ambassader och generalkonsulat handlägger ärenden med personer som ansöker om att få flytta till Sverige som anhöriga till redan invandrade, och dessa kan få uppehållstillstånd på felaktig grund, lovar nu myndigheten bättring.

De allvarliga bristerna man framför allt pekade på var hur man arbetade med att klarlägga identiteten på de sökande. ”Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar”, konstaterade Riksrevisionen.

Sedan dess har Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik ställts till svars i riksdagens socialförsäkringsutskott och redovisat det arbete man nu genomför för att förbättra id-kontrollerna.

”Åtgärderna som beslutas om senare i maj innebär bland annat förbättrade handläggningsrutiner och kompetensutveckling, inköp av bättre utrustning för undersökning av id-handlingar och att id-granskare sänds ut till vissa av utlandsmyndigheterna”, skriver Ribbenvik i ett svar till TT.

Läs mer

Källa: Samnytt

Public service är inte längre i allmänhetens tjänst – hela dess värdegrund är rutten — Katerina Magasin

I veckan som gått avslöjade stiftelsen Doku att en journalist på Sveriges radios Ekot, ett av de mest ansedda nyhetsprogrammen, hade – eller har – en kärleksrelation med en islamist som av Säpo stämplats som säkerhetshot mot Sverige, något hon var satt att rapportera om. Denna islamist hade tidigare dödshotat en annan svensk journalist. Inte nog med detta, islamistvurmarens egen mamma som påstår sig vara uppväxt i socialdemokratiska värderingar, har islamisten boende hos sig och har skrivit brev till den svenska regeringen för att få dem att ändra uppfattning om att islamisten borde utvisas. Cheferna på Sveriges radio verkar dock inte förstå omfattningen av denna kletiga skandal. De förstår inte att de utsätter Sverige för ett allvarligt säkerhetshot, något som är långt mycket större än ”ett personalärende”. Skälet till det är att hela public service vilar på rutten värdegrund, där denna affär bara är en utväxt på en kropp som genomsyras av förvirrade vänstervärderingar, och där cheferna är en produkt av samma tankegods.

Public service är inte längre i allmänhetens tjänst – hela dess värdegrund är rutten — Katerina Magasin

Military Apprehends Pelosi Doppelganger — Real Raw News

U.S. military assets have fudged a covert mission to apprehend House Speaker Nancy Pelosi, arresting instead a Pelosi doppelganger donning a lifelike mask that mimicked every hideous detail of Pelosi’s face, right down to the most deeply engrained wrinkles.

A confidential source involved in Trump’s war on the Deep State told RRN that the U.S. Navy Judge Advocate General’s Corps on Monday opened a sealed indictment which Donald Trump and acting AG Jeffrey Rosen had authored toward the end of Trump’s term. Trump, our source said, had given JAG the document, with instructions to unseal it once the military had completed its investigation on Pelosi and corroborated a vast list of charges that include treason and sedition.

On Monday, May 3 JAG honcho Vice Adm. John G. Hannink coordinated the arrest with Marine Corps General Gary “Lurch” Thomas, and they picked, what our source called, a Marine reconnaissance squad for the operation.

Military Apprehends Pelosi Doppelganger — Real Raw News