At Fake White House, Kamala Harris Tells Staffers, “Call me President Harris.”

At Soundview Broadcasting in Long Island City, NY, a 7,000 square foot soundstage has been retrofitted to precisely mimic the very room from where White House Press Secretary Jen Psaki allegedly delivers a daily briefing to a corrupt mainstream media, an ex-administration whistle blower told Real Raw News under promise of anonymity.

On Jan 15, incoming White House Communications Director Kim Bedingfield signed a 4-year lease on the property after Kamala Harris had asked her to find a “defensible” location on the east coast and within two hour’s flight time of D.C. Harris, our source said, wanted a spot that could be easily transformed into a facsimile of the White House Briefing Room and, if necessary, broken down and made to resemble other iconic West Wing areas, including the Oval Office.

Renovation on the soundstage began on Jan 16 and ended on Jan 23, two days before Biden was illegally sworn into office. Our source said Kamala Harris personally supervised the makeover and scolded staffers, including Jen Psaki, who referred to her as “Vice President Harris.”

At Fake White House, Kamala Harris Tells Staffers, “Call me President Harris.” – Real Raw News

Norge, Danmark, Sverige, Polen lämnar in stämningsansökan till Internationella brottmålsdomstolen för folkmord, brott mot mänskligheten enligt Nürnbergkoden mm.

Bakom kulisserna

2021-05-12

(ROM-FÖRDRAGET, ART. 15.1, 53 och 21) I FRÅGAN OM FOLKMORD (kapitel 6), BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN (kapitel 7), SÅVÄL SOM KRIGSBROTT MOT CIVILA (kapitel 8), NÜREMBERG CODEX / HELSINGFORS-DEKLARATIONEN.

Föremål för klagomålen inkluderar Norges, Sveriges, Danmarks och Polens regering inkluderade ALLA nationella och internationella ”intressenter” listade i ”ICC-FÖRSKRIFT 8 MAJ 2021”. Denna originalhandling är för NORGE, alla andra listade länder kommer att slås samman till detta fall med en separat bilaga markerad med varje lands namn. (Bilaga Danmark, Sverige, Polen).

 

Visa originalinlägg

Regeringen: Vi ska ”motverka skadlig mediepåverkan”

Foto: Riksdagen/Pixabay

Regeringens ska ”motverka skadlig mediepåverkan”. Det säger kulturminister Amanda Lind (MP) i en riksdagsdebatt. När Samnytt ringer upp Amanda Linds pressekreterare Elina Jansson för att be om ett förtydligande om vad som avses med ”skadlig mediepåverkan” vill hon hellre att vi ställer frågorna via mejl. Något svar får vi emellertid aldrig.
– Jaja, släng iväg ett mejl så ser vi, svarar Elina Jansson när hon får veta att det är Samnytt som ringer.

Förra månaden beslutade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att införa nya regler för mediestöd. Det nya regelverket har tagits fram på rekordfart efter att de tre alternativmedierna Samnytt, Exakt24 och SwebbTV beviljats bidrag med stöd i det gamla regelverket.

Den viktigaste och mest omdiskuterade förändringen i de nya reglerna är att medier som staten anser ”sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap” inte ska kunna få mediestöd.

Journalistförbundet: Inskränkning av yttrandefriheten

MPRT fick i mars månad in sammanlagt tjugo remissvar på de nya föreslagna reglerna. Nästan alla starkt kritiska till myndighetens inskränkningar. En av de remissinstanser som hårdast kritiserat dem är Journalistförbundet som kallar reglerna för ”en indirekt inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten”.

Läs vidare

Källa: Samnytt