Skicka en känga till etablissemanget på nationsldagen

Jenny Piper

Söndag den 6 juni är det återigen dags för folket att vädra sitt missnöje över våra makthavare genom att marschera för frihet och sanning i den kungliga huvudstaden.

Det ska bli väldigt intressant att se reaktionerna från media, vårdpersonal samt övriga etablissemanget efter manifestationen med tanke på deras passivitet och bristen av fördömanden vad gäller de många demonstrationerna för Palestina den sista tiden. Det finns dock redan fördömande kommentarer i kommentarsfältet till arrangören Filip Sjöströms inlägg om evenemanget, så förmodligen kommer vi på nytt att få en uppvisning i dubbelmoral framöver.

Hoppas många sluter upp – vi runt om i landet som inte kan närvara skickar stöd i tanken till er som håller fanan högt och vågar utmana etablissemanget! ❤🤗💪🇸🇪

https://fb.me/e/2HtWGs6V4

#visägernej

Visa originalinlägg

Europadomstolen: Svenska statens massövervakning är olaglig

I en dom på tisdagen, som grundar sig på en 13 år gammal anmälan, slår Europadomstolen fast att den svenska FRA-lagen inte uppfyller Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. Domen blir vägledande för samtliga europeiska länder som utför massövervakning.

Det var Centrum för rättvisa som 2008 anmälde FRA-lagen till Europadomstolen då man ansåg att den inte uppfyllde de konventionsrättsliga kraven.

Enligt domen ger man stater rätt att använda sig av system för massövervakning, men att detta kräver tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för enskildas rättigheter. FRA-lagen menar domstolen uppfyller Europakonventionens krav men brister på tre punkter. Dessa handlar om att lagen på ett otillräckligt sätt skyddar den personliga integriteten då data delas med andra länder, att en effektiv kontroll av FRA:s verksamhet saknas samt ett otillräckligt skydd för organisationers och företags kommunikation.

Bristerna innebär att Sveriges döms för brott mot den personliga integriteten.

Europadomstolen: Svenska statens massövervakning är olaglig

Bortförklaringarnas mästare — Petterssons gör Sverige lagom!

VALET 2022. I socialdemokraternas Sverige är många kriminella och hög arbetslöshet något bra. Lyssna på statsminister Stefan Löfven (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och näringslivet Ibrahim Baylan (S). -Pettersson tycker inte det är konstigt att landet faller i bitar när landets högsta politiska ledningen resonerar som de gör och vad som är ännu värre är […]

Bortförklaringarnas mästare — Petterssons gör Sverige lagom!

Niels Harrit: Validiteten af RT-PCR testen vurderet på basis af dyrkningsdata — NewsVoice

Resumé: Hvis vellykket podning og dyrkning af virus er et kriterium for validiteten af Cowan-Drosten RT‑PCR testen for Covid-19, må omkring 50 % af de rapporterede positive resultater betragtes som falske, når der anvendes et maksimum af 35 cycler i analysen. 15 fler ord

Niels Harrit: Validiteten af RT-PCR testen vurderet på basis af dyrkningsdata — NewsVoice