Jan Norberg klär av utnämningsmakten i Sverige i en välplanerad “kupp” — NewsVoice

SVERIGE. Jan Norberg som tidigare arbetat som effektiviseringskonsult inom näringslivet kommenterar den ökande politiseringen av svenska myndigheter i eftersvallet av en välplanerad uthängning av utnämningsmakten i Sverige. […]

Jan Norberg klär av utnämningsmakten i Sverige i en välplanerad “kupp” — NewsVoice