Börjar korthuset rasa nu? — Peter Krabbe

Patenträtt är ett specifikt problem för många företagare i USA genom skyldigheten att registrera och få godkännande på allt som skall marknadsföras eller produceras genom detaljerade, offentliga registreringar. Så kan exempelvis inte läkemedelsindustrin patentera ämnen som förekommer fritt i naturen, som vitaminer och mineraler, vilket innebär att man får gå omvägar för att få in de effekter som vitaminer ger i ett patenterat läkemedel. Patentet är sedan nyckeln till ensamrätten och därmed lönsamheten i tillverkningen.

Den som har kunskap om denna registerhantering kan därför lätt granska olika patent för att få svar på kontroversiella frågor som exempelvis innehållet i chemtrailssprayning och vilka bolag som fått rätten att utföra dessa. För läkemedelsbranschen är givetvis detta öppna fönster ett stort konkurrensproblem genom att man tvingas exponera sina tankekomplex.[…]

Börjar korthuset rasa nu? — Peter Krabbe

Canadian Doctor: 62% of Patients Vaccinated for COVID Have Permanent Heart Damage — FRINGE CULTURE: Listen to Everyone. Trust No One.

These heart complications are one of the things I lean on when I officially petition for my medical exemption from any Vaxhole attacks from an employment apparatus. I had SVT at one point. Super Ventricular Tachycardia. So that’s a “heart condition” or “complication” that I can cite if ever I ever needed to officially tell…

Canadian Doctor: 62% of Patients Vaccinated for COVID Have Permanent Heart Damage — FRINGE CULTURE: Listen to Everyone. Trust No One.

Larm om byggstopp i hela Sverige: Cementen snart slut

Ekonomi. Sverige står inför ett omfattande byggstopp på grund av akut brist på cement efter en klimatdom mot Cementa AB. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder inte att kunna byggstartas – och upp till 400.000 jobb hotas, enligt byggbranschen.

– Läget är mycket allvarligt. Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Cementbristen kommer att få omfattande konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Mark- och miljööverdomstolen den 6 juli avslog Cementa AB:s ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Detta efter att Cementa pekats ut som en ”klimatbov” genom sina koldioxidutsläpp. Domen motiveras också med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd

Företagets tillstånd att bryta bryta kalk- och märgelsten löper därför ut den sista oktober.

En konsekvensanalys som Byggföretagen gjort visat att 3 av 4 nya bostäder inte kommer att kunna byggstartas i november.

”Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Mellan 200 000 och 400 000 jobb hotas. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor, per månad”, skriver Byggföretagen.
[…]

Källa: Fria Tider

Rumsfeld Committed Suicide at Military Tribunal; Did Not Die of Natural Causes

On June 30, the mainstream media reported on the June 29 death of former Secretary of Defense Donald Rumsfeld, who at 88 years old certainly had one foot in the grave and could have expired at any moment. His cause of death was listed as Multiple myeloma, a cancer that forms in white blood cells and damages bones, kidneys, and the immune system. While he may have been gravely ill, cancer did not kill him.

Rather, he committed suicide at a military tribunal that held him responsible for the deaths of American soldiers in Iraq and Afghanistan, who perished while hunting for imaginary WMDs, on Rumsfeld’s orders.

Specifics on how the military grabbed Rumsfeld are unknown, but RRN has learned he was arrested on May 27 and promptly flown to Diego Garcia, where the U.S. has a critical bomber base and, it turns out, facilities controlled by the U.S. Office of Military Commissions. RRN was slow to grab this news because the bulk of our tribunal content stems from trials at GITMO.
[…]

Rumsfeld Committed Suicide at Military Tribunal; Did Not Die of Natural Causes – Real Raw News